Hallo Varden: N/A Foto: Skien kommune

«Er det slik at politiske bindinger er avgjørende for en godkjenning og utbygging i ælva vår?»

Streiken, apper og utbygging i elva er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Hvem rammes av streik?

Tar ikke stilling til streiken eller om kravet er relevant, men oppfordrer streikeledere til å være ærlige. Dere sier dere ikke ønsker å ramme tredjepart. Selvfølgelig ønsker dere det.

I offentlig sektor er dette det eneste pressmiddel dere har. I motsetning til en streik i privat sektor, som rammer arbeidsgivers inntekter, vil en streik i offentlig sektor spare arbeidsgiver for kostnader.

Og hva forventer dere? Det blir til slutt tvungen lønnsnemnd, og da blir resultatet det samme som for de som allerede har godtatt lønnsoppgjøret.

Jan Løkslid

Foto: Torstein Bøe/NTB

Apper

Enig med Reidun om apper og den eldste generasjon!

Vil gjerne svare på et innlegg om apper i Hallo Varden. Jeg er helt enig, vi over 80 år bør kunne kjøre gratis på bussen, har vært hos narvesen og jernbanen og får beskjed at de ikke har lært å skrive ut billetter til Kragerø, gjelder bare Grenland. Vi var et selskap på tre damer, alle over 80 å rsom skulle reise fra Skjelsvik til Kragerø, men fikk beskjed om at de ikke kunne skrive ut billetter for oss.

Jeg har undersøkt alle muligheter, ingen av oss har app, men Doro, selv om vi hadde fått låne en app, hadde de ikke klart å skrive ut billetter for oss.

At vi ikke kan kjøpe billetter på Narvesen eller enkelt billetter til Skien heller når det gjelder buss, er ikke bra.

Pensjonist

MDG i Skien

Spørsmål til bystyrerepresentantene: Fikk en brosjyre i posten fra MDG, partiet for de grønne, folket og miljøet. Der fronter de saker som vern av vipa, kyststripa med vern om miljø, torsk og hummer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I Skienselva foreligger det en sedimentrapport tatt langs Langbryggene, og langs Klosterøya. Rapporten viser innhold av alvorlige giftstoffer, giftstoffer som i dag er ulovlige i landbruket. Det mangler forøvrig prøver tatt midt i elva og rundt Katteskjær som sikkert vil forsterke alvorligheten og mengden av giftstoffer i Skienselva.

Så foreslår dere politikerne å bygge er bro hvor det skal utfylles 10500 m3 med stein som visstnok må renses før utfylling får så å bli gravd opp og renses før tilbakefylling på egnet område. I tillegg kommer det boring for stålrørspeler, sprengning for fundamenter, undervannstøp og kabelgrøfter over elva. Alt dette uten mulighet for sikring og spredning av alle giftstoffene, borkaks og betongstøp.

I alt dette og med flere utbyggingstiltak skal laksen, smolten, ørreten og ålen vandre, med stor fare for å bli utryddet. I tillegg er det også stor fare for hekkeplassen for makrellterne på Katteskjær.

Nå har det kommet så langt at villaks er på vei til å vernes (rødlistet) på grunn av oppdrettslaks, lakselus, forurensing og surhet.

Mener Mona Nicolaisen, Marco Gozzi og Lisa Velouri B. Skinnerland at dette ikke er noe å verne om på linje med torsk, hummer og vipe?

Eller er det slik at politiske bindinger er avgjørende for en godkjenning og utbygging i ælva vår?

Vidar Krogsrud

Ny gangbru over Bryggevannet. Foto: SKIEN KOMMUNE

Ansvarlig søppel-politikk

Skien SVs gruppeleder, Åse Gro Bakke, har dessverre en svært enkel framstilling av hva det kan koste Skiens innbyggere hvis vi skal ha en femte søppeldunk til poseløst matavfall.

Saken er at både de økonomiske og, ikke minst, de praktiske konsekvensene fortsatt er usikre. Derfor har bystyret stoppet «dunkplanen» og bestemt at det først skal gjennomføres en testperiode med biologisk nedbrytbare matavfallsposer, slik at vårt eget anlegg i Bjorstaddalen kanskje kan opprettholdes. SV og MDG, og delvis Sp, har gått imot dette.

De endelige kostnadene med en ny dunk eller fortsatt grønne poser er langt fra avklart. Men vi kan minne SVs gruppeleder på følgende fra utgangspunktet i prosessen: «Dersom tiltakene i planen gjennomføres vil dette medføre behov for økonomiske investeringer som vil gi høyere kostnader for kommunens innbyggere.»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Rødt og det øvrige flertallet vil ta en endelig avgjørelse på et bredest mulig faktagrunnlag, i tråd med innbyggernes og Skien kommunes interesser. Eller ansvarlig politikk, som det også heter.

Rødt Skien

Ørnulf Hjort-Sørensen

Møteledelsen i UKBM i Skien

Utvalget for klima, miljø og byutvikling hadde på tirsdag et møte med 4 orienteringer og 14 saker. Gjennomføringen/møteledelsen av møte må jeg tillate meg å si står til stryk.

Møtet startet kl. 1200 og varte frem til kl. 1645. Ja, hvorfor bruker jeg 4 timer og 45 minutter på et møte i UKMB? Jo, det var to saker som opptar meg: Jordvern og renovasjon i Grenland.

Jeg trodde at alle sentrale tillitsvalgte i Arbeiderpartiet har lest Einar Gerhardsens Tillitsmannen fra 1932. Men makan til møteledelse som Knut Einar Aas fra Arbeiderpartiet presterer er helt utrolig. Han er møteleder, men tillater seg å sitte å kommentere nesten alle innlegg fra andre i utvalget. Det å sette seg på talerlisten er visst helt ukjent for han. I tillegg så fikler han med mobiltelefonen mens møtet pågår.

Utvalget bør også sørge for at administrasjonen sitter for seg selv og ikke oppe i møteleder slik at de kjører et møte/saksbehandling mens møtet pågår. For spesielt interesserte: Gå inn på nettsiden og spill av møtet.

Ruben Kaasa