Reymond Rabben, eier og daglig leder ved treningssenteret IFORM Brotorvet og Herøya. Foto: Jonas Fossing og NTB

Er det smittevernfaglig begrunnet å stenge ned treningssentrene for å redusere smitterisiko?

Grunnlaget for stengte treningssentre er tynt, mener treningsenter-eier Reymond Rabben i dette leserinnlegget.

«Hvorfor er det så mange som klager på at treningssentrene er stengt, man kan jo bare trene ute?»

«Er det så viktig egentlig ? Bare å holde de stengt enda lenger, helt til smitten er borte»

«Må vel være ekstremt med smitte der hvor man "puster og peser"?»

Dette går igjen fra veldig mange enkelt personer der ute, men her kommer en del fakta om treningssentre utarbeidet av bransjeorganisasjonen VIRKE du kanskje ikke viste:

«Virke Trening (bransjeorganisasjonen for treningssentrene i Norge) er gjort kjent med at det i mange kommuner nå vurderes å stenge ned treningssentrene, som en del av den sosiale nedstengningen.

Vi vil i den forbindelse vise til at bransjen har svært strenge smitteverntiltak på plass og ekstremt lav smitterisiko. Vi driver etter en streng Smittevernstandard, utarbeidet i samarbeid med helsemyndighetene, og har på eget initiativ også utviklet en egen Handlingsplan mot smitte sammen med myndighetene.

Videre, viser både en egen forskningsstudie i Norge, gjennomført av forskere ved UIO, og en stor europeisk studie gjennomført av Europe Active (den europeiske bransjeorganisasjonen), at det er svært lav smitterisiko på treningssenter.

• Forskningsstudien gjennomført i Norge, TRAiN, før gjenåpningen av bransjen i juni i år, som viser at det er trygt å trene på treningssenter etter Smittevernstandarden.

• De syv største treningssenterkjedene i Norge har hatt åtte millioner besøk siden 15. juni i år. Blant disse kan kun ett smittetilfelle spores tilbake til sentrene, viser rapporter fra helsemyndighetene.

• EuropeActive, tidligere European Health and Fitness Association, har gjort en undersøkelse i land med høyere smittetrykk enn i Norge. Den viser bare 487 smittetilfeller på 62 millioner besøk på treningssenter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Risikoen for smitte er lav for dem som jobber på treningssentrene, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet.

Endelig, vil vi vise til de svært alvorlige konsekvensene for folkehelsa, arbeidsplasser, og økonomi, ved å stenge ned treningssentrene, uten en faktabasert begrunnelse. Sett i et folkehelseperspektiv, vet vi at fysisk aktivitet er svært viktig både for fysisk og psykisk helse, ikke minst under en pandemi. Undersøkelser som Norsk Koronabarometer og Norstat-undersøkelsen gjennomført for NRK, viser en nedgang i fysisk aktivitet på mellom 20 og 30 prosent under pandemien, se vedlagte lenker, noe vi vet får store konsekvenser også for psykisk helse.

Når det gjelder arbeidsplasser og økonomi, er det svært alvorlig for en bransje å bli nedstengt for andre gang, da treningssenterbransjen er den av Virkes bransjer, som har hatt størst likviditetsproblemer gjennom hele pandemien. For mange er nå konkurser dessverre en mulig utgang», skriver Virke.

I henhold til covid-19 forskriften kan kommuner innføre lokale tiltak der det foreligger klare medisinskfaglige begrunnelser, være nødvendig i forhold til smittevernet og fremstå som tjenlig etter en helhetsvurdering. Det skal da være godt dokumentert at det er nødvendig å stenge ned treningssentre for å redusere smitterisikoen i den enkelte kommunen, men det er så langt ingen kommuner, meg bekjent, som kan fremlegge spesifisert dokumentasjon som forsvarer for nedstengning av treningssentre annet enn tiltak som er basert på et generelt grunnlag og "anbefalinger". I tillegg til dette er alle landets kjøpesentre, butikker, restauranter, skoler og barnehager åpne, men mange treningssentre allikevel stengt.

Det bør da i utgangspunktet ikke være hjemmel til å stenge ned treningssentre, med så lav smitterisiko som nå er bevist og dokumentert gjennom hele pandemien, så lenge spesifikk smittevernfaglig dokumentasjon ikke foreligger. Men allikevel er de stengt flere steder i Norge ?

Reymond Rabben, eier og daglig leder ved treningssenteret IFORM Herøya og Brotorvet