Foto: Scanpix

Er du en syvsover? Da er dette din dag!

KOMMENTAR: 27. juli er syvsoverdagen.

Av alle ting er det den offisielle syvsoverdagen i dag. Noe som ikke nødvendigvis betyr at det er kurant å sove litt lenger enn man kanskje burde akkurat i dag. Noe som kan være fristende for noen og enhver. Litt avhengig av hvor man er i livet eller hva som står på tapetet. Man skulle kanskje tro at syvsoving har med klokkeslettet 07.00 å gjøre, for det er mulig å mene at før klokken sju, ja da er det tidlig.

Saken er imidlertid den at syvsoving har å gjøre med de hellige syv sovere, som var sju kristne menn som, på grunn av sin kristne tro, ble murt inn i en grotte i Efesos i år 250. Da, som nå, ble folk forfulgt for sin tro. Den gang av den romerske keiser Decius. Nesten to hundre år senere, i år 447, tok noen hyrder seg inn i hulen i den vest-tyrkiske byen, og de sju mennene våknet. Litt av et mirakel, åpenbart, og de sju mennene ble nokså umiddelbart skytshelgener mot søvnløshet og feber. Syvsoverne har fått en relativt betydelig plass i østlig og vestlig kristendom, og endog i islam, og de søvnige unge mennene er katolske skytshelgener.

I Norge, Sverige og Danmark brukes ordet syvsover om en som sover litt lenger enn det som blir ansett som passende. På gamle primstaver kunne man også finne dagen avmerket, og hvis det regnet på denne dagen, var det et værmessig dårlig tegn for de neste sju ukene. Tyskernes syvsoverdag er, av en eller annen grunn, én måned tidligere enn vår, men også her kan man finne på å bruke ordet Siebenschläfer om de som liker å dra seg. For ikke å si slumre. Som kommer av det tyske ordet schlummern, som kan oversettes til lett søvn.

Menneskelige syvsovere må for øvrig ikke forveksles med dyrerikets. Syvsovere er også en ekornaktig, liten gnager. Vi har dem ikke i Norge, og det nærmeste vi kommer er såkalte hasselmus, som finnes i Sør-Sverige og Danmark. På engelsk kalles de dormice, som sannsynligvis kommer fra dormire – altså å sove. Noe de også gjør, disse sovemusene, for de går i dvale og sover bort dårlige tider.

Tallordet sju – eller syv – er for øvrig et eksempel fra en av de mest mislykkede reformene vi har hatt har i landet. Den såkalte tallordreformen i 1951, meislet ut av Gerhardsens andre regjering, skulle få oss til å telle annerledes. Tallord skulle leses fra venstre (sekstitre i stedet for treogseksti) og ord som tredve og syv røk ut. Det må kunne sies å ha gått sånn passe, for det mangler ikke på folk som, den dag i dag, sier treogtredve eller syv. Å vedta at folk skal snakke annerledes er ikke helt enkelt. Dessuten høres det litt pussig ut med sjusover, gjør det ikke?