Er ikke Vestfold og Telemark fylke mer verdt enn et nytt museum i Oslo?

LESERINNLEGG: Dette er selvsagt satt på spissen, men det er et faktum at hele det nye fylket Vestfold og Telemark med sine nesten 420.000 innbyggere og 17.500 kvadratkilometer har samme budsjettramme som det nye Nasjonalmuseet.

Både Nasjonalmuseet og vi skal klare oss med omtrent seks milliarder. Nå er Rødt selvsagt for at Norge skal ha et godt nasjonalmuseum. Vi synes dette sier mer om hvor underprioriterte distriktene er under dagens regjering. I prestisjeprosjekter i hovedstaden sitter pengene løst, mens når det er snakk om viktige tjenester ute i distriktene skal det spares.

Nye Vestfold og Telemark fylke skal i desember vedta sitt første budsjett. Politikere og administrasjon skal fremover gjøre prioriteringer for å forsøke å ivareta store og viktige oppgaver. Videregående skole, tannhelse, kultur, veier, kollektivtrafikk og snart integrering er blant fylkeskommunens oppgaver.

I budsjettforslaget skriver påtroppende kommunedirektør at «reduserte inntekter fra nytt inntektssystem, (…) svakere skattetilgang og en generell underfinansiering av nye oppgaver er helt konkrete utfordringer på driftssiden.» At fylker og kommuner får nye oppgaver uten å få tilstrekkelig finansiering av oppgavene har vært regelen snarere enn unntaket i Norge de siste årene. I mine tolv år som folkevalgt i kommunen kan jeg kun huske et år hvor vi ikke hadde et kuttbudsjett. I mitt første år som folkevalgt i fylket er beskjeden klar: her må det spares nesten 100 millioner de neste årene.

Denne statlige sparekniven viser hvordan regjeringen ikke ønsker å opprettholde gode tilbud i distriktene. For innsparinger ender veldig ofte med å bli sentralisering eller dårligere tjenester. Eller begge deler. I Rødts alternative statsbudsjett foreslår vi en årlig økt inntekt på 35 millioner til Vestfold og Telemark fylke. Vi har også lagt inn økte inntekter på 523 millioner fordelt på kommunene i Vestfold og Telemark.

Disse ekstra midlene vil ikke bare stanse potensielle kutt i tjenestene, men også gi rom for å satse på bedre tjenester. Vi kunne for eksempel tenke oss å bruke økte midler på flere lærere og helsesykepleiere i videregående skole, rimeligere bussbilletter, grønn omstilling i næringslivet, bedre fylkesveier eller økt satsning på kultur i distriktene.

De neste årene skal vi kjempe for best mulige tilbud i hele Vestfold og Telemark. Vi skal jobbe for at midlene vi har til rådighet distribueres bra, at mindre penger brukes på høye politikerlønninger og mer på gode tjenester. Men om to år satser vi på at et sterkt Rødt bidrar til regjeringsskifte og kjemper gjennom at distriktene og velferden vår endelig skal satses på slik de burde. Det fortjener Vestfold og Telemark.

Oslo 20170601.STORT PROSJEKT: Statsbygg bygger nytt nasjonalmuseum på Vestbanen i Oslo med et budsjett like stort som fylkesbudsjettet for Vestfold og Telemark. Foto: Vidar Ruud