Er vindkraft miljøvennlig?

Øyvind Engesland spør i Varden 18.06 om ikke vi er litt dobbeltmoralske, vi som gjerne vil ha ren energi uten å ofre noe av naturen vår til vindkraft. Han lurer også på hvor vi er når naturen trues på andre måter, for eksempel av vegbygging og hytter.

I Naturvernforbundet jobber vi så godt vi kan med alt som truer livsgrunnlaget for oss og våre medskapninger. Før noen kritiserer oss for å være fraværende, bør de heller bli med på laget. Det er nok å ta tak i. Selv om Naturvernforbundet har hatt en sterk medlemsvekst de siste årene, trenger vi flere aktive medlemmer til å gjøre jobben: å følge med i plansaker rundt om i kommunene, skrive høringsuttalelser og avisinnlegg, delta på møter, drive informasjonsarbeid, stå på stands og så videre.

At vindkraftproduksjon i prinsippet er utslippsfri, betyr ikke at den er miljøvennlig. Selv i kampen for et levelig klima må det være en viss sammenheng mellom det vi ofrer og det vi oppnår. Vindkraften representerer en storstilt industrialisering av norsk natur vi ikke har sett maken til.

Arealendringer og overbelastede økosystemer truer i dag mange av livsformene på kloden. Med kunnskapen om dette blir det åpenbart at nedbygging av enda mer natur ikke er veien å gå for å løse klimaproblemet.