MÅ SKIFTE SIDE: Hvis «styringsmonopolet» til Arbeiderpartiet skal brytes her lokalt, må et tilsvarende borgerlig samarbeid etableres også i skienspolitikken, skriver Lars Solbakken. Foto: Jan Bjørn Taranrød

Et borgerlig flertall i Skien er mulig

Etter kommunevalget i 2019 ble det klart at Arbeiderpartiet, for femte gang på rad, går inn i en ny fireårsperiode som det «styrende» partiet i skienspolitikken.

Gjennom å være dyktige til å bygge politiske allianser med andre partier, har Arbeiderpartiet i Skien klart å sitte på makten sammenhengende i 20 år, når inneværende periode er over. Å bygge allianser som gjør det mulig å få til et styringsdyktig flertall i bystyret, er ikke klanderverdig. Arbeiderpartiet fortjener ingen kritikk for dette.

Det som imidlertid er grunn til å stille spørsmål ved, er om det er positivt for innbyggerne at det alltid er Arbeiderpartiet, med varierende støtte fra andre partier, som i periode etter periode styrer Skien kommune?

For å illustrere hva politisk styring innebærer i praksis, er det å inneha følgende politiske posisjoner:

Flertall i bystyret og formannskapet, ordfører og varaordfører, ledere og flertall i alle hovedutvalg, flertall i alle øvrige råd og utvalg.

I tillegg til de politiske posisjonene, er alle styrene i de kommunalt eide selskapene bla andre, Ibsenhuset AS, Kontorbygg AS, Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS og Skien Fritidspark KS, ledet av et flertall bestående av politikere fra posisjonen.

Hvordan er det så mulig å få til, og beholde, denne maktkonsentrasjonen over så lang tid? Svaret på dette spørsmålet er enkelt; politisk samarbeid mellom flere partier.

Det som ikke er så «enkelt» å forstå er hvordan de tradisjonelt borgerlige partiene, Venstre og KrF, har blitt til rene støttepartier til Arbeiderpartiet i skienspolitikken. Det er disse to partiene som, etter de tre siste kommunevalgene, har gjort det mulig for Arbeiderpartiet å fortsette i den maktposisjonen partiet nå har.

En av de klareste skillelinjene mellom Arbeiderpartiet/venstresiden og den borgerlige siden i politikken er graden av offentlig styring og kontroll. Det bør derfor være et tankekors for borgerlige orienterte velgere i Skien, at Venstre og KrF har bidratt til at den maktkonsentrasjon vi ser i Skien kommune får fortsette i periode etter periode.

Venstre og KrF er i dag med i en borgerlig regjering sammen med Høyre. Hvis «styringsmonopolet» til Arbeiderpartiet skal brytes her lokalt, må et tilsvarende borgerlig samarbeid etableres også i skienspolitikken.

Det er mulig.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hvis Venstre og KrF gjenfinner seg selv på borgerlig side i skienspolitikken.

Lars Solbakken

MÅ SKIFTE SIDE: Hvis «styringsmonopolet» til Arbeiderpartiet skal brytes her lokalt, må et tilsvarende borgerlig samarbeid etableres også i skienspolitikken, skriver Lars Solbakken. Foto: Jan Bjørn Taranrød