Foto: Arkiv

«Et stort svik mot Skiens historie, dens fremtid og byens innbyggere»

Skien brygge, olje- og gassproduksjon og riksvei 36 er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Utbygging ved Bryggevannet

I et halloinnlegg spør «HM» om hvordan bomiljøet på Skien Brygge vil bli. Til dette svarer og henviser Mette Gundersen, leder i by-og stedsutvikling, Skien kommune, til å søke på skienbrygge.no, i tillegg til at hun sier at utviklingen er nøye planlagt for å sikre kvalitetene også videre.

Jeg slo også opp på skienbrygge.no og et skrekkens bilde slo mot meg da jeg åpnet, det var et prospektbilde av et mylder av alle slags leilighetsbygg, med balkonger i mengder hengende over og under hverandre, mot hverandre, en hel skog av balkonger (og leiligheter).

Jeg så også en uteplass, det var ikke rare greiene og en brygge hvor idyllen hersket, der personer badet og stupte fra brygga, ute på vannet duvet båtene (glemt var øyensynlig Damfoss med sine store mengder vann, blant annet om våren grunnet snesmelting i Telemarken, videre flom og strømninger).

Utbyggingen av Skien brygge gavner så visst ikke Skien sentrum! Gjennomføres dette byggeprosjektet, er det et stort svik mot Skiens historie, dens fremtid og byens innbyggere.

Nina Melfald

Utelatt om Skien brygge

I Hallo Varden lørdag svarer leder for by- og stedsutvikling i Skien kommune, Mette Gundersen, en innsender som spør om hvordan bomiljøet på nye Skien brygge blir. Redegjørelsen er helt grei. Men det Gundersen utelater, er hvordan blokkbebyggelsen helt og delvis sperrer for publikums tilgang til en sammenhengende turvei langs elva. Noen av byggene privatiser elvebredden fullstendig og gir kjøpere av enkelte leiligheter en privat bygge, så å si.

Rødt Skien har forgjeves forsøkt å få endret planen. Utbyggingen bryter fullstendig med bystyrets eget vedtak om byggeforbud i et 20-meters belte langs vassdraget, og den overordnede planen om en sammenhengende turvei langs vannet mellom Skien og Porsgrunn. Rødt vil fortsette å slåss mot at investorer får forsyne seg av et våre viktigste fellesgoder i Skien; elva og elvebredden.

Ørnulf Hjort-Sørensen

for Rødt Skien

Renovasjon

Rig hadde en annonse i Varden på lørdag om endring i renovasjon i påske. Var det vanskelig skrive endringene i annonsen istedenfor å henvise til det digitale?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

R

Rv 36 er gammelt nytt

På åttitallet var det også en runde med vegplanlegging i Grenland. Den gang var det kommunene som «styrte roret». Resultatet ser man blant annet med Vabakkentunellen og med tilhørende vegsystem.

Nå tar vegvesenet skjeen i sin egen hånd og vil legge fram forslag til rv36-korridor snarest mulig før det igjen kan arrangeres folkemøter.

Denne gang har det hittil kommer noen få kommentarer på nettbaserte arenaer, mens på åttitallet møttes folket ansikt til ansikt på grendehus og samfunnshus. Og mange «klarsynte» hadde de riktige veivalgene. Lite visste de om det sterke kortet vegvesenet ville få etter at rv36 Fjærekilen - Skyggestein er gjennomført.

Min anbefaling til vegvesenet er at det bygges firefelts vei i to etasjer for spare areal og i nærmest mulig rett linje fra E18 til Skyggestein.

Dette vil bli en atraksjon på linje med Atlanterhavsvegen og betales vesentlig av turister.

«Klarsynt»

Oljeproduksjon og miljø

Det er bare noen få prosent av produsert gass i forbindelse med oljeproduksjon som går med til kraftproduksjon offshore. Den resterende gassen blir enten reinjisert eller den blir sendt mot landbasert industri.

Gassen som går til gassløft går egentlig bare i en evig runddans. Man reinjiserer også produsert vann og sjøvann for å optimalisere oljeproduksjonen. All gass og produsert vann som blir injisert bidrar til at Norge produserer verdens mest miljøvennlige olje.

Definisjonen på lett olje, som Norge produserer, er at det er fra 50 til 1550 ganger mer gass enn olje. Det vil si inntil 1550 liter gass per liter olje. Da blir tallene enorme når vi produserer ca 300 millioner liter olje om dagen. Dessverre er det slik at nesten ingen av verdens oljeprodusenter injiserer gass, det blir for dyrt eller man har ikke infrastruktur til å utnytte den. Gassen blir brent.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Et eksempel er at alle som har arbeidet på Statfjordfeltet har sett de enorme gassfaklene på britisk side i alle år. Der ble all gass som ikke gikk til gassturbinene brent. Ja, et av feltene heter sågar Brent.

Skal miljøvernere nå sine mål må man heller redusere den enorme sløsingen ved fakling av gass på verdensbasis. Norskprodusert olje, som medfører reduserte produksjonskvoter i andre oljeverstingland, vil redusere klimagassutslipp betydelig. Elektrifisering med strøm fra land vil senke co2-forbruket ytterligere, men det vil gjøre et enkelte prosjekter blir ulønnsomme. Da blir denne oljen erstattet med en skittent produsert en. Fritt valg.

Asgeir Lunden

Foto: Marit Hommedal/NTB

39 år i brønnteknologi