Foto: Fredrik Pedersen

«Etter elleve dager på sykehus gjør en seg sine betraktninger»

Sykehusopphold, overvåkingskameraer og rusreformen er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Ris og ros til sykehuset

Etter elleve dager på sykehus gjør en seg sine betraktninger. Først vil jeg gi uttrykk for takknemlighet. Det er godt å bli tatt hånd om av dyktige leger og annet personell forøvrig når en trenger det. Jeg følte meg trygg og avslappet.

Etter operasjonen blir en overlatt til pleiernes omsorg, vennlighet og dyktighet. Takk til dere gode feer. Krev mer lønn for den viktige jobben dere gjør (men ikke så mye at det er feit lommebok og ikke interesse som blir avgjørende for rekrutteringen i fremtiden).

Jeg ble også gledelig overrasket over maten. Den var skikkelig tilberedt med smak og tiltalende servert.

Jeg takker for at jeg bor i Norge, men selv i dette rike landet er ikke alt på stell. Burde ikke firemanns rom være enn saga blott på norske sykehus. Her har vi levd etter lover og påbud ett år og ikke omgitt oss med venner eller familie eller deltatt på noen aktiviteter en ellers har glede av. Så blir en innlagt på sykehus og utsettes for å dele firemanns rom med stadig skifting av medboere. TV stua derimot tillot bare to personer.

Renhold av rommet imponerte meg ikke. En renholder var innom og dro moppen noen strøk over golvet. Alle kriker og kroker slapp unna, også det lille høreapparat batteriet som hadde falt på golvet unnslapp hver gang og lå som et taust vitne.

Jeg må også innom en liten kuriositet. Ved innskriving på avdelingen dagen før operasjonen ble jeg tildelt sengeplass på et rom hvor det allerede befant seg en mannlig pasient. Jeg trodde jeg var utsatt for en spøk, men nei. Jeg plasserte meg i TV-rommet i ventemodus og fant ut at verden var i endring i mitt 92 årige liv. Kanskje så jeg litt hjemløs og betuttet ut for ut på kvelden fikk jeg beskjed om at jeg kunne flytte til et annet rom( kun kvinner denne gang).

Likevel, det jeg sitter igjen med er takknemlighet. Takk til dere som jobber på sykehusene våre.

Olaug Skjæveland

MDG og Venstre

Ser i pressa at MDG er nesten dobbelt så stort som Venstre når det gjeld talet på medlemer. Det forundrar meg ingen ting. Frå å vera landets eldste og eit av dei store og markerte partia både i bygd og by, har Venstre gong etter gong laga ris til eigen bak med splitting, vingling og sitt EU- og Høgre-venlege syn, og ein materialistisk fundert miljøpolitikk. For meg var valet lett og nødvendig, å forlate Venstre som medlem og mangeårig politikar og gå over til MDG.

Jon Ingebretsen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Rusreformens bakside

Rusreformen bakside er at den skaper flere misbrukere med sin klare lovlighet av farlige stoffer i for store mengder.Det gi s med disse mengdene og stoffene langere mulig ut fra et deponomi til å frakte ut stoffet sit Politisk uklokskap skaffe bedre arbeidforhod for kriminalitet Det blir et stort tilbakeskrt dersom Fremskrittspartiet hindrer med sine hvermann sitt eget beste poltikk , hindrer at rusreformen inåvernde form ikke stoppes.

Hans Døvik

Rusreformen

Det er noe pussig når det gjelder rusreformen som Venstre har kjempet iherdig for. Men som det ser ut som Arbeiderpartiet torpederer med sitt negative vedtak på sitt landsmøte nylig. Venstre har gått inn for at bruk av narkotika skal møtes med hjelpetiltak og behandling og ikke straff, slik som vi gjør i forhold til rusmiddelet alkohol.

Slik jeg oppfatter Ap´s landsmøte mener man det er viktig å ha trusselen om straff som et nødvendig virkemiddel i forhold til ungdom, ellers så vil det skli ut. Da lurer jeg på: Er det slik dere praktiserer i barneoppdragelsen også? Sier dere til 5-åringen eller 10-åringen: Gjør du ikke som jeg sier nå, så blir det trekk i ukepengene, skammekroken, utgangsforbud eller det som verre er? Og er det så dette prinsippet dere viderefører i forhold til ungdom.

Gustav Søvde (V)

Overvakingskameraer

På TV-programmet Åsted Norge visast det ofte bilder frå overvakingskamraer på butikkar og andre verksemnder, men som regel er kvaliteten så elendig at kjeltringane ikkje treng å vera redde for å verta attkjende. Det er truleg berre nokre få firmaer her i landet som står for montering av desse overvakingskameraene.

Sjølv det billegaste viltkameraet du kan kjøpa på nettet gjev skarpare og betre bilder!

Reidar H

Foto: Audun Braastad/NTB