Foto: Fredrik Nordahl

Færre mottar sosialhjelp i Skien. Det er gode nyheter

LEDER: Det blir færre mottakere av sosialhjelp i Skien. Nav er på riktig spor.

Varden har, ved flere anledninger, omtalt utviklingen i sosialhjelp i Skien kommune. Trenden har vært sterkt økende, både hva gjelder antall mottakere og hva kommunen har utbetalt. I 2020 var det 920 mottakere i Skien. 191 av dem var under 30 år. Det er godt dokumentert at Skien ligger høyt på sosialhjelp, sammenliknet med andre. Totalt ble det betalt ut 111,8 millioner kroner i sosialhjelp i Skien.

Per 1. desember i fjor forsørget Navs mottakere av økonomisk sosialhjelp 560 barn i Skien kommune. Dette er utvilsomt mange, og en svært stor del av forklaringen på hvorfor barnefattigdommen i Skien er helt i øverste sjikt i Norge. Nær 80 prosent av mottakerne har sosialhjelp som sin hovedinntektskilde. Da er man, nærmest per definisjon, fattig.

Å redusere antall mottakere av sosialhjelp er ikke viktig for at kommunen skal spare penger. Det er først og fremst viktigst for enkeltmenneskene dette gjelder. Økonomisk sosialhjelp er det siste sikkerhetsnettet i den norske velferdsstaten. Dette er ytelsen som gjenstår når det ikke er mulig å få inntekt fra andre kilder. Og inntekt må alle simpelthen ha.

Det er heller ingen grunn til å tro at det er spesielt ønskelig for folk å leve på sosialhjelp. Vi ønsker å være selvberget. Klare oss selv. Vi ønsker å bidra. Være en del av noe større. Skape verdier.

Den ferskeste tertialrapporten fra Nav Skien viser at Nav er på riktig vei. Sammenliknet med samme periode fjor, er antall sosialhjelpsmottakere redusert med 14 prosent – fra 957 til 822. I gjennomsnitt var det 640 mottakere som hadde sosialhjelp som hovedinntekt i første tertial. Det er 98 færre enn i fjor.

Nav forklarer endringen med et prosjekt, som ledes av den relativt nytilsatte Nav-lederen, Anne Apneseth. Prosjektet har tre kategorier: For det første jobber et eget team med såkalt rettighetsavklaring. I praksis innebærer dette at noen mottakere kan ha krav på statlige ytelser (for eksempel uføretrygd). Det andre er at Nav har gjort endringer i saksbehandlingen, slik at den skal bli mer effektiv og bedre.

Det tredje, og kanskje mest spennende, er tiltaket «Jobb i sikte», som retter seg spesifikt mot mottakere under 30 år, og er i samarbeid med eiendomsavdelingen i kommunen. «Vi ser allerede at deltakere på tiltaket har kommet ut i arbeid,» kan Nav melde etter tre måneders drift.

Utviklingen er utvilsomt svært positiv. Jo flere som kommer i arbeid og aktivitet, jo bedre er det. Her heier vi på Nav.