Foto: Fredrik Pedersen

«Fartsdumpene i den nye Gulsetvegen er altfor store»

Fartsdumper, banning og underernærte eldre er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Farsdumpene i den nye Gulsetvegen

Fartsdumpene i den nye Gulsetvegen er altfor store. Det heter seg jo at man skal kunne kjøre over dem i den fartsgrensa som er, men disse er altfor brå og man er nødt til å bremse ned.

Beboer på Strømdal

Les også
Vil du bli med på kjøretur før veien har åpnet? Sjekk den forvandlingen

Banning

Leste den fine artikkel om banning lørdag. Her nevnes ordet «græveligt», hvorpå journalisten sier at «det er liten tvil om at dette er en omskrivning» av jæveligt. Det er nok feil.

«Græveligt» er ikke et banneord, det er jeg rimelig sikker på. Tror heller det betyr noe slikt som veldig, voldsomt, grovt, osv. Jeg har bodd på Jæren i over 20 år og kjenner derfor godt til dialekten. Ordet blir benyttet av mange og er relativt vanlig.

Jeg brukte ordet selv, da jeg bodde på Nærbø og jeg banner altså grævligt lite.

Anne Høynes Kydland

Les også
Det var da som bare … Hva betyr banneordene og hvilke er styggest?
Foto: Illustrasjon

HMS-planlegging

Viser til innlegg i denne spalten om HMS-planlegging i byggeprosjektet Kverndalen bo- og dagsenter. Skien kommune som byggherre, utarbeidet et forslag til SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for byggeprosjektet da det ble sendt ut på anbud.

Vi var på det tidspunktet ikke klar over hvilken byggemåte den aktuelle entreprenøren ville benytte. Det var derfor en forutsetning at SHA-plan og rigg-plan skulle revideres av entreprenøren som ble valgt. Entreprenøren har revidert sin SHA- og rigg-plan. De reviderte planene er grunnlaget for risikovurderingene som er avgjørende for om Kongens gate kan åpnes i ett kjørefelt.

Det er gjort tre uavhengige risikovurderinger som alle viser at det er en uakseptabel høy risiko å åpne Kongens gate mens byggearbeidene pågår. Vi kan sikkert kritiseres for å ikke ha kommet til denne konklusjonen før, slik at situasjonen kunne vært avklart tidligere. Det beklager vi.

Det er krevende å bygge midt inne i en by, og vi tar med oss disse erfaringene til framtidige byggeprosjekter. Vi beklager også de ulempene en stengt Kongens gate fører til for trafikkavvikling og de næringsdrivende i byen. Vi skal sørge for at Kongens gate åpner så snart sikkerheten tillater det.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Sven E. Kristoffersen, eiendomsenheten, Skien kommune

Blir det penger til mat?

Debatten på NRK tirsdag 28. tok opp problemet underernæring av eldre. Det dør flere av underernæring enn av covid-19. Tragisk i «verdens rikeste land». Men dagens problem er det umulig å snu ryggen til. Som for eksempel at det dør flere på institusjon av underernæring enn av noe annet.

Aftenposten kan fortelle at i Oslo får over 60 prosent av beboere på sykehjem i seg for lite næring. Eller de står i risikosonen for å bli underernært. Det er riktignok det høyest i landet. Og er dessverre økende.

Hvordan er det her i Grenland? Har beboerne fått kartlagt sin ernæringsstatus, og er det utarbeidet ernæringsplaner? Å få vekten opp og underernæring ned er en viktig, nasjonal sak. Dette er det skrevet stortingsmeldinger, rapporter, anbefalinger og handlingsplaner. Hva skjer? I Skien er man så opptatt av å få klint inn nytt «gamlehjem» i sentrum at det overskygger vel alt. Blir det penger igjen til en forsvarlig drift?

Da Ap rykket inn i regjeringskontorene for en mannsalder siden forkynte Jens at det skulle satses på eldreomsorg. Porsgrunn tok en flying start med å legge ned 12 sykehjemsplasser. For en satsing! Hvordan blir det denne gangen med en Ap-regjering?

Vi gamlinger i eldrebølgen gleder oss til denne regjeringens satsing?

God appetitt!

Finn E

DIKT

Grensen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tenk alltid på øyeblikket

Søk aldri framskrittet.

Uten å kjenne din grunn.

Følgen kan være fatal.

Vare i evighet.

En kort liten stund.

Erik Gosby