MÅ ENDRE REGLENE: Vi kaster bort kompetansen til en yrkesgruppe, som vi så sårt skriker etter. Vi må endre reglene for gjennomført legestudie i utlandet, skriver Monica Karlsen, leder for Utvalg for Helse og Omsorg i Skien (Ap).

Fastlegekrisen: «Vi kaster bort kompetansen til en yrkesgruppe vi sårt skriker etter»

Vi har i flere år gått imot en fastlegekrise nasjonalt som medfører store utfordringer for Kommune-Norge, der vi må kappes om å få tak i de samme legefrakkene. Nå er krisen alvorlig, men trenger det være sånn?

Under pandemien fikk mange av våre egne nyutdannede leger med gjennomført turnus i Danmark, midlertidig tillatelse til å jobbe som fastleger i Norge. Det fungerte bra.

Vi kunne nylig lese i en artikkel i TA om nyutdannede Isak som jobbet som fastlege i Rjukan under pandemien, men som nå må tilbake til Danmark for å jobbe, eller ta en del turnustid om igjen.

For tre år siden så ville Isak vært godkjent i Norge med dansk turnustid, men dette ble altså endret i takt med at fastlegemangelen ble mer og mer kritisk. Forstå det den som vil.

Vi har minst 600-800 søkere til Lis-1 stillinger (Lege i spesialisering del 1, stillingen som tidligere ble kalt turnuslege) hvert år, som ikke får plass. Det betyr at de ikke får mulighet til å starte sin turnustid og lege-gjerning etter mer enn 6,5 år legeutdanning.

Er det riktig at de som har satset lang studietid og krefter, og ikke minst mye penger, skal gå arbeidsledige? Skal de måtte søke seg inn i andre yrker som pleieassistenter, butikkmedarbeidere og lignende, mens de venter flere år på å få en turnuslegeplass?

Vi kaster bort kompetansen til en yrkesgruppe vi sårt skriker etter.

Hvordan opplever de nyutdannende legene å jobbe mange år for en utdanning de ikke får fullført? Hvor tøft må ikke det være psykisk?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dette er en veldig kompleks sak, med mange nyanser. Disse legene skal ivareta oss, men vi har også ett ansvar for å ivareta dem.

I Utvalg for Helse og omsorg i Skien kommune, jobber vi aktivt med denne problematikken.

Vi har nylig vedtatt tiltakspakker for å styrke fastlegeordningen. Men hvis ikke staten endrer rammene for Lis-1-stillingene, så strammer det inn kommunenes handlingsrom!

Denne regjeringen har startet å gå i riktig retning, og Helsedirektoratet har utvidet Lis-plassen med 31 nye plasser fra 1.september i år, og 31 nye i mars-23. Men med 6500 pasienter som venter på en fastlege kun i Skien kommune, så burde en oppjustere tallet på disse plassene betraktelig.

Vi har faktisk ikke råd til å la alle disse flinke ferdigutdannede legene våre finne seg andre jobber eller dra tilbake til utlandet for å praktisere!

En stor del av løsningen vil, etter min mening, være å endre reglene for gjennomført legeutdanning i utlandet, samtidig opprette flere Lis-lege stillinger!

Monica Karlsen (Ap), leder Utvalg for Helse og Omsorg

Artikkelen fortsetter under annonsen.

MÅ ENDRE REGLENE: Vi kaster bort kompetansen til en yrkesgruppe, som vi så sårt skriker etter. Vi må endre reglene for gjennomført legestudie i utlandet, skriver Monica Karlsen, leder for Utvalg for Helse og Omsorg i Skien (Ap). Foto: Sindre Omenås
Les også
6500 kan ikke oppsøke sin faste lege. Nå vil kommunen ta nye grep
Les også
Tvangsflytter hundrevis til ny ubemannet fastlegeliste
Les også
Fastlegeordningen: Regjeringen svikter pasientene