hallo streik: N/A Foto: Fredrik Pedersen

«Fellesskapets pengekasse er ikke bunnløs»

Unio-streiken, apper og matavfall er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Unio-streik mot sin hensikt?

Lærere og sykepleiere trapper opp streiken. De mener høyere lønn vil øke antall sykepleiere og lærere i Norge, noe vi trenger.

Men, fellesskapets pengekasse er ikke bunnløs, så mange millioner i økte lønnsutgifter til de som allerede har en jobb, vil føre til tilsvarende færre nye lærere og sykepleiere inn i disse yrkene.

JAKK

Apper

Hørte nettopp på nyhetene fra Telemark at nå skulle det bli så lettvint og greit å ta bussen ved hjelp av en app!

Vi har fremdeles mange i den eldste generasjon som aldri har hatt data, de vet faktisk ikke hva en APP er. Blir de stående igjen når bussen kjører fordi de ikke har betalt? Er det noen som virkelig trenger å bruke buss, er det vel de som ikke har andre fremkomstmidler!

En løsning kunne være gratis reise for de som er f.eks. over 80 år. Alle har vel et ID-kort som viser fødselsdatoen. Det er altfor mye i dagens digitale samfunn som er en generasjon for tidlig ute. Men det går an å gjøre noe med det hvis der er vilje til det.

Reidun

Oljeproduksjon og CO2-utslipp

På norsk sokkel skjer ikke brenning av gass som et uønska biprodukt (fakling) i forbindelse med oljeproduksjon. Det er forbudt. Heldigvis fordi fakling av gass forårsaker svært store CO2-utslipp. Men slik er det ikke i det fleirtallet av andre store oljeproduserende land. Der er fakling normalen.

Stans av norsk oljeproduksjon betyr at olja som forbrukes i Norge må importeres, og for så å bli raffinert til bl.a. oljeprodukter som bensin. Og med disse raffinerte oljeproduktene drifter vi våre norske biler, båter og fly.

Det må være et tankekors hvis oljeproduktene som forbrukes i Norge, skal komme fra land hvor mesteparten av gassen fra oljeproduksjonen tillates fakles. Alt henger sammen med alt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Øyvind Kaasa

RiG og tømming av matavfall

Det hadde vært fint med mer informasjon om det praktiske med ny dunk og tømming på hjemmesidene til RIG.no, men kommer kanskje etter hvert?

Matavfall skal tømmes hver 14. dag, restavfall hver uke?

Hva da når begge dunker skal tømmes samme uke, blir det to kjøreruter den uka eller går alt i samme lasset på søppelbilen?

Siden det hele er miljøhensyn vil det jo være helt ulogisk forurensing ved en ekstra kjøring?

Fint med svar fra RIG.

Siljaninnbygger med snart ny dunk

Den svarte dunken

Høyre, Frp og Rødt vil påføre innbyggerne i Skien 230 kr ekstra avgifter til renovasjon i året. Partia vil ikke som de andre Grenlandskommunene, innføre en svart dunk til matavfall.

Det betyr at Skien aleine må ta de kostnadene fortsatt optisk sortering betyr. Uforståelig at parti som snakker så høyt om at de er motstandere av avgifter, nå bare av prinsipielle grunner overser denne økningen. Vi støtter RIG og går for en ekstra dunk til matavfall.

Åse Gro Bakke, SV

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Søppeldunk: Bjørn GjersvikRiGMars 2021 Foto: Fredrik Nordahl

Skuddene på Bolkesjø

Leser om skuddene på Bolkesjø i avisa i dag. Kjenner meg igjen på uttalelsen fra to som stod på utsiden som prøvde å komme med kloke ord til innsatsstyrken. Etter å jobba med diverse menesker med diverse problemer, som har medført kontakt med denne «spesialtroppen av spesialister av politifolk». Dei bare kjører på, du blir ikkje hørt, dei veit best. Det har ihvertfall vore mi oppleving flere gonger.

Rådet mitt er: Lytt til dei folka som kjenner desse folka, om det måtte vere helsepersonell eller venner.

Pensjonert brannmann/helsearbeider