Festen som forsvant

Vi er mange som har gledet oss til den dagen den syke ideen om et giftdeponi under Brevik og Heistad, ble bekreftet lagt død. Mangt et kjøleskap i Grenland har i flere år hatt champagnen liggende klar, men sannelig klarte regjeringen å ta fra oss denne gleden.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn forteller oss at giftsøppeldyngen til Gjelstens NOAH ikke kommer nå, og bra er det, men fortsatt er usikkerheten om hva Rotevatn har avtalt med NOAH noe altfor mange nå må gå og tenke på. Faktisk har regjeringen planlagt at dette er en usikkerhet vi skal leve med i minst ni år til.

Finnes det en lov eller en paragraf i vår grunnlov eller i EU, som følge av EØS-avtalen, som kan anvendes til søksmål mot staten tro? Psykisk terror av befolkningen i Grenland over så lang tid kan da umulig gå ustraffet hen? Håper det er jurister med samme dugnadsånd som alle de som har slåss mot deponigalskapen til myndighetene og NOAH i over 6 år nå, som uforpliktende kan vurdere dette. Men uansett skal vi ta fra staten muligheten til å få etablert et giftdeponi her i fremtiden, og det kan de som vil sende takkekort til Venstre for.

Rotevatn har jo også gledet befolkningen med det Norcem og regjeringen omtaler som det nye miljøfyrtårnet i Europa. CO2-fangstanlegget er på plass over gruvene, og det er en industriell gave til Grenland. Denne muligheten må vi ta vare på og forvalte til noe positivt nå og til evig tid. Hele verden vil nå se til Grenland, sier de – håper virkelig de har rett i det.

Industri med «grønn fokus» kan blomstre. I denne sammenheng MÅ oppgaven til våre politikere fra Telemark og Vestfold være å planlegge og slåss for å fylle gruvene med prosjekter fremover. Dyrking av biomasse, sopp og grønnsaker i prosjekter sammen med Norcems CO2-fangst, bør være enkelt å få til. Videre påse at det etter hvert bygges verdens største landbaserte fiskeoppdrettsanlegg i gruvene, slik at gruvene blir ett av Europas, kanskje verdens beste matfat, i en lukket og trygg symbiose.

Videre kan Diplom-is sine tomme fabrikklokaler og frysehaller tas i bruk. Her kan vi foredle produksjonen, slik at vi i fremtiden skaper arbeidsplasser, og ikke fortsetter å kun være en råvareleverandør. Infrastrukturen er på plass med havn, jernbane og E-18. Produksjonshallene er tilnærmet ferdige, sement til å støpe oppdrettsanlegg ligger nærmest i taket, det er ubegrenset tilgang på energi, fersk og saltvann. Ingen i verden kan utkonkurrere oss nå, om vi griper mulighetene. Er bare å få kommunene, fylke, storting og EU med på prosjektene, oppmerksomheten skal jo komme fra hele verden, så la oss komme i gang omgående!

For hvem eller hva skal kunne stoppe denne industriutviklingen? Jeg skal like å se den byråkrat eller politiker, som aktivt vil fremme forslag om å legge verdens største giftdeponi under dette miljøfyrtårnet, og samtidig skusle vekk de industrielle mulighetene i gruvene. Dette kan skape tusenvis av arbeidsplasser gradvis og langt inn i fremtiden. Det er valg til neste høst, og de politiske partiene som ikke vet å utnytte disse mulighetene, de har ikke livets rett. Kanskje det blir en fest for alle i Grenland likevel?

Jan Erik Parr

Naboer mot giftdeponi

STORE MULIGHETER: Grenland vil få et miljøfyrtårn i Brevik når Norcem skal bygge fangstanlegg for CO2, og mulighetene for miljøvennlig bruk av gruvene er store, påpeker Jan Erik Parr.