KAN IKKE HA GJORT STORT: Jeg husker godt dine gjentatte uttalelser om at Venstre ikke kan leve med å sitte i regjering hvis disse forholdene ikke ble brakt til en ende. Du kan ikke ha gjort stort, skriver Knut Schüller om Carl-Erik Grimstad. Foto: Varden

Filleristing av Robin Kåss

Mandag 30. september, i Varden, kommer Venstres stortingsrepresentant Carl Erik Grimstad med et angrep på Porsgrunns ordfører Robin Kåss.

Jeg siterer Grimstads innlegg: «Jeg har lenge lurt på om jeg skulle le eller gråte over Robin Kåss sitt forsøk på å bruke deponisaken i Brevik til å sverte regjeringen Solberg og miljøministeren spesielt.»

Videre gis det kritikk for at Aps Terje Lien Aasland og Robin Kåss ikke overholder avtale om ikke å sverte regjeringen. Hvorvidt en slik avtale er inngått eller ikke har jeg ingen kjennskap til.

Derimot vet jeg hva du, Grimstad, stilltiende sitter inne med av kunnskap angående import av farlig avfall. Langøyas geologiske beskaffenhet, og tidligere løsninger ved utvidelser av deponikapasiteten på Langøya.

På vårparten 2020 kom det i stand et møte på fylkeshuset i Tønsberg hvor det vi presenterte for de frammøtte ble møtt med forferdelse. Det ble berammet ett nytt møte, og da var du med, Grimstad. Du møtte to geologer, hvorav den ene er siv.ing., ingeniørgeolog og spesialist på bergmassers tetthet, den andre geolog fra Holmestrand med inngående kunnskap om geologien på Langøya.

Videre fikk du høre en tidligere Langøya ansatt sin historie. Du fikk også møte en person som har gjort et stort arbeide med å avdekke hvordan importen foregår. Videre hvordan NOAH AS blander farlig avfall med rene og lett forurensede masser. Dette for å få omklassifisert fra «farlig avfall» til lett forurensede masser, og ved det kan plassere dette på nøytraldeponiene på Langøya.

Det ble blant annet framlagt dokumentasjon fra norske miljømyndigheter på at stoffer så giftige at de er totalforbudt over nesten hele verden ligger i tonnevis på det såkalte nøytraldeponiet på Langøya.

Det er dette området som skal bli Holmestrands befolknings nye perle, og rekreasjonsområde, «vel bekomme».

Du husker vel møtet vi hadde på Stortinget hvor du hadde fått i stand et møte med oss og Erling Borgen. Vern om Grenland, nei til deponi møtte med fire personer hvorav den ene er legespesialist, og den andre er psykologspesialist.

Jeg husker godt dine gjentatte uttalelser om at Venstre ikke kan leve med å sitte i regjering hvis disse forholdene ikke ble brakt til en ende. Du kan ikke ha gjort stort, for både du og Venstre er fortsatt i regjering.

Videre kommer du med noen tynne argumenter som liksom skulle holde Dalen gruve rein for giftig avfall.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hvis du føler deg forulempet av Kåss og Aasland for at de angivelig skal ha svertet regjeringen, så får det være opp til deg. Denne regjeringen har utmerket godt klart å sverte seg selv i denne saken.

Knut Schüller

Leder, Vern om Grenland – nei til deponi