Fint med gangbro over Damfossen

En gangbro mellom Smieøya og Klosterøya over Damfossen bifaller jeg, broen blir både nyttig og spektakulær på samme tid, samtidig som den vil bidra til at forbindelsen Hjellevannet rundt blir universelt utformet, slik det står i saksutredningen.

Sannsynligheten taler for at det blir en bro av stål og at den får en lengde på 43 meter og en bredde på 5 meter. Broen vil koste 17 millioner kroner, 11 millioner tas fra Bypakkemidler og så kommer 5 millioner fra salget av Smieøya.

Sikkerhet i et slikt prosjekt er jo alfa og omega og her kommer selvsagt høyden på rekkverket i fokus. Hvor viktig et rekkeverk med rett høyde er, vet man i dag godt, dette relatert til rekkverket på hovedveien over Damfossen, som i dag blir forhøyet på grunn av en tidligere ulykke. I tillegg til god høyde på rekkverket, tror jeg også at det ville være tryggest med et slags halvtak på toppen som en slags «knekk» som ville skrå innover fra toppen av rekkverket. Da kan man ikke klatre over, om noen mot formodning skulle ønske det

Jeg har tidligere foreslått en tilsvarende gangbro fra Tollboden og over til første sluse i Telemarkskanalen, en slik bro ville øke tilgjengeligheten til den planlagte broen over Damfossen. Folk fra Bryggeparken ville komme seg raskt og greit til Damfossen og dermed har man ytterligere en god rundtur å tilby innbyggerne.

Det indre havnebassenget blir med den foreslåtte broen bundet sammen både med Damfossen og Hjellevannet rundt. Med slike gangveisforbindelser vil hele området på Smieøya bli oppgradert og fossen blir et spektakulært og spennende sted å oppleve ved bruk av gangbroen.

Kanskje kommer det også et utested på Smieøya, noe som vel ville vært naturlig i denne sammenheng, uansett her er mange muligheter.

STÅLBRU: Slik presenterer Skien kommune den nye brua over Damfossen, med fagverk i stål. Foto: Skien kommune