Flere fattige barn i Telemark

Ifølge tall som kom nå før påske har antall barn i vedvarende lavinntekt økt.

«I verdens rikeste land» vokser 115.000 barn opp i fattigdom. Hele 31.600 har kommet inn i statistikken siden Erna Solberg kom til makten i 2013. Tallene øker både i andel og antall.

I Telemark har barnefattigdommen økt drastisk fra 4028 barn i 2013 og fram til 2019, der antallet barn var hele 4730.

Vi kan ikke akseptere at unger vokser opp i fattigdom i Norge i dag. Den viktigste løsningen er å sørge for at familiene får mer penger. Da kan de komme seg ut av fattigdom og skaffe seg ressurser til å skaffe seg en mer romslig økonomi på sikt. For mange vil det øke muligheten til selv å få bedre inntekter. SVs politikk betyr mer penger til familier som opplever barnefattigdom, og samlet vil de løfte titusenvis av barnefamilier ut av barnefattigdom over hele landet.

SVs løsninger for å løfte flest mulig barn ut av fattigdom raskt:

Vi må heve barnetrygden. Et treffsikkert tiltak, som vil gjør en forskjell. Økninger i barnetrygden har SV foreslått i alle alternative statsbudsjetter siden 2015. Regjeringens økning begrenser seg til barn under seks år, det holder ikke. Et annet problem er at mange kommuner avkorter sosialhjelpen mot barnetrygden, en praksisen som må stanses, slik SV har foreslått. SV har heldigvis fått gjennomslag for dette i flere kommuner, men det gjenstår altfor mange.

Gratis SFO: I de fleste kommuner koster SFO mye, opp til 4.000 kr/barn/md., noe fattige familier ikke kan ta seg råd til det. Å innføre gratis SFO, slik SV har gjort i blant annet Oslo, vil spare mange familier for store summer hver måned, og sørge for at flere familier kan ha barn i SFO. Dette vil også gjøre det lettere for disse foreldrene å være i arbeidslivet. Der vi styrer, ønsker vi å redusere prisen for SFO med mål om å gjøre den gratis, som i Oslo.

Innføre makspris i barnehage: Foreldrebetalingen må ned. SV har gått imot denne regjeringens økning i maksprisen i barnehage. SV vil også erstatte regjeringens modell for gratis kjernetid i barnehage, som har en inntektsgrense, med en universell modell i de områdene med høy andel unger som vokser opp i fattige familier.

SV vil ha foreldrepenger som en minsteytelse på 2G til alle nye foreldre. Alle som i dag får engangsstøtte (83.140) kroner vil i SVs siste alternative budsjett i stedet få løpende foreldrepenger på 2G (199.716 kroner).

Jørn Langeland

Stortingskandidat for SV Telemark valgkrets

Artikkelen fortsetter under annonsen.