Foto: Fredrik Nordahl

«Flere politikere har en god nok lønn å leve av uten godtgjørelse»

Godtgjøring av politikere i Skien, Frp og Abid Raja opptar leserne i dagens Hallo Varden.

Politikerlønn

«Hvordan verdsette folkevalgt arbeid?» spør Rolf Erling Andersen. Noen jobber frivillig i politikken, musikkbevegelsen, idrett m.m. I de sistnevnte har noen få lønnete stillinger, andre jobber ulønnet, helt eller med små dekning av utgifter.

Spørsmålet blir om vi skal regne politikerarbeid som frivillighet eller lønnet arbeid eller en mellomting. Andersen skriver at han har en godtgjøring på kr 285.422 som politiker. Han nevner ikke at han i 2019 hadde en inntekt før skatt på kr 1.074.555. Han ville klart seg godt med en mindre godtgjøring som politiker.

Noe liknende gjelder Jørn Inge Næss, som har skattbar inntekt på kr 966.604 og godtgjørelse på kr 380.847. Mona Nicolaysen (MDG) har inntekt 2019 på kr 765.911 og godtgjørelse 295.740. Odin A. Bohmann har inntekt på kr 543.138 og godtgjørelse kr 244.807.

Argumentet om at lokalpolitikere må ha en lønn å leve av slik at de har tid til å gjøre et skikkelig politisk arbeid, gjelder sikkert med alle papirer som bør gjennomleses m.m., men som jeg skriver her, har flere politikere en god nok lønn å leve av uten godtgjørelse.

Kanskje burde man skille når det gjelder avlønning mellom de som lever utelukkende av politikerlønnen og de som har god nok annen inntekt ved siden av pensjoner, annen jobb, etc.? Argumentet Andersen bruker med å sammenlikne med Fredrikstad eller med Porsgrunn for den saks skyld er et sirkelargument. Det viser bare at politikere i Skien og Fredrikstad har vett til å avlønne seg selv.

Det viser seg at staten vil ha problemer med å gi framtidige generasjoner en skikkelig pensjon. Mye på grunn av at oljealderen og norsk økonomisk gullalder går mot slutten. Det er kanskje lurt at dagens politikere også tar dette inn over seg og viser moderasjon i sine avlønninger. Politikere jobber med sin interesse på lik linje med frivillige i idrett og musikk m.m. Man kan spørre seg hvorfor de skal godtgjøres på en helt annen måte?

Erik Røys

Gratulerer, FrP

Siv Jensen gir seg som leder etter 15 år. Det siste året har vært en katastrofe for partiet som har mistet tyngde i en lang, ufrivillig slankeprosess. Jensen gir seg på bunnen, forlater det synkende skip.

Nå vil hun overlate skuta til den mest ekstreme av partitoppene, Sylvi Listhaug, en kvinne som bruker de mest støtende ord i debatter (han slikker imamer oppetter ryggen) og som ikke er i stand til å svare på spørsmål, men heller turer fram med eget manuskript (Dagsrevyen 19.02.21).

Vi andre gleder oss. FrP forblir på bunnen og gir rom for en mer sosial politikk.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Inge Jørgensen

Oslo 20210219. På spørsmål fra en journalist fra Dagbladet viser Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug frem gullkorset hun har rundt halsen under en pressekonferanse på Stortinget i Oslo fredag formiddag.FrP-leder Siv Jensen varslet torsdag at hun ikke tar gjenvalg som partileder og pekte samtidig på Listhaug som sin arvtager.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Fjorårets politiske bløff

Bakgrunn for fjorårets politiske bløff, er som følger: Venstre, som gikk inn i regjeringen Solberg 17. januar 2018, ga sin støtte til at Human Rights Service fikk 1,8 millioner kroner. Til Aftenposten i august 2019 sa Abid Q Raja følgende: «Det finnes ikke ett eneste individ i Venstre noe sted i hele landet som mener at Human Rights Service bør få penger. Verken før, nå eller senere».

Fremskrittspartiet og de tre regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF gikk flere dager på overtid i budsjettforhandlingene, men kunne til slutt presentere enighet (les: Aftenposten). Budsjettinnstillingene for statsbudsjettet 2021 ble ferdigbehandlet lørdag 19. desember 2020.

Det er helt uforståelig at de gir statsstøtte til en hatblogg. De går imot sin egen handlingsplan mot muslimhets. Hvem trakk i trådene for å få budsjettet i havn (Fremskrittspartiet som da var ute av regjeringen Solberg)?

Konklusjon er: Fjorårets politiske bløff er en politiker med navn Abid Q Raja, (V).

Åge Eriksen