Foto: Marianne Løvland/NTB

Flertallet på Stortinget har sagt ja til et prosjekt som er umulig å forsvare

LEDER: At flertallet på Stortinget vil ha tog til Tromsø er helt uforståelig når vi angivelig ikke har råd til å bygge ut Intercity-triangelet på Østlandet.

Arbeiderpartiets landsmøte har sikret flertall for at arbeidet med Nord-Norge-banen skal starte. Regjeringen må dermed iverksette dette mot sin vilje. Sett fra Nord-Norge er dette selvsagt svært gode nyheter at det jobbes videre med planene om å bygge ut jernbane fra Fauske til Tromsø.

Nord-Norge-banen vil bli 375 kilometer lang, pluss en «arm» fra Bjerkvik til Harstad. Jernbanedirektoratet beregnet, i 2019, kostnadene for dette til 133 milliarder kroner. Dette er nær 100 milliarder mer enn det dyreste samferdselsprosjektet vi har hatt her i landet i nyere, det vil si Follobanen. Den samfunnsøkonomiske analysen «viser et netto tap for samfunnet på mellom 46 og 109 milliarder kroner».

I Politisk kvarter den 20. april omtalte Cecilie Myrseth (Ap) den politiske medvinden for «en stor seier for Nord-Norge» og at dette viser vilje til å satse på landets nordligste landsdel. NTNU-forsker Morten Welde, derimot, totalslaktet planene – som han omtalte som «sannsynligvis Norges mest ulønnsomme samferdselsprosjekt noensinne». Myrseth har kanskje et poeng når hun påpeker at «skulle man bare hørt på eksperter som bare bruker kalkulator, hadde vi fortsatt hatt hest og kjerre på grusveier» – og det er utvilsomt slik at man ikke bare kan legge «samfunnsøkonomisk nytte» eller kalkulatorer til grunn; politiske prioriteringer er viktige for å peke ut kurs og ta valg.

Welde var ikke snauere enn at han fastslo at «antall passasjerer som vil reise med Nord-Norge-banen er estimert til å være på linje med en lokal bussrute i en mellomstor norsk by» (det var over fem millioner reisende på bussene i Grenland i 2019). Jernbanedirektoratet har beregnet at Nord-Norge-banen, i 2050, vil ha omkring 370.000 reiser. Til sammenlikning var det 7,8 millioner reisende på Vestfoldbanen i 2019 – og nå har regjeringen, i sitt forslag til Nasjonal Transportplan, avlyst utbyggingsplanene for Intercity-triangelet fordi vi ikke har råd.

Det er antakelig provoserende for mange i nord at man, fra det sentrale Østlandet, der alt er kortreist, enkelt og greit, radbrekker et prosjekt som kan være godt for en hel landsdel, men i denne saken har flertallet på Stortinget, bestående av Ap, SV, Sp, MDG, Rødt og Frp gått totalt av hengslene i jakten på stemmer.

Det hadde vært både hyggelig og fint med jernbane til hovedstaden i nord, men realistisk sett er det ikke noe mer enn ideen om tog til Tromsø som er god. På alle andre parametere er prosjektet helt uforholdsmessig og umulig å forsvare, og det er ikke til å forstå at flertallet på Stortinget har gitt tommel opp for det.