Flyktningeleirene i Hellas: Norge skuffer

Hellas, som er et europeisk land mange nordmenn har et godt forhold til, har bedt om hjelp. FN, som Norge er en del av, har bedt europeiske land om å bistå og avhjelpe Hellas. Der ligger flyktningeleire som er overbefolkede og hvor barn ikke får sine behov dekket, hverken når det gjelder basale behov som trygghet og omsorg eller skolegang og opplæring.

Da blant andre SV presset regjeringen til å ta en beslutning om og hjelpe og hente ut noen av barnefamiliene og enslige mindreårige, ble svaret at Norge ville vente til et x-antall andre land hentet først. Som om det spiller noen rolle for Norges ansvar. Nå har 8 land hentet ut barn, hvilket regjeringen satte som en forutsetning for at de ville gjøre det samme. Men den norske regjeringen har ikke fulgt opp sine lovnader.

At Norge i det hele tatt satte premisser for å ta imot barn, skuffet og overrasket FN flyktningambassadør i Hellas. Norge har hatt status i verdenssamfunnet som en seriøs samarbeidspartner når det gjelder fredsarbeid, humanitært arbeid, og som rettferdig. Dette er i ferd med å endre seg. Norge følger ikke opp barnekonvensjonen eller FNs anmodninger om å avhjelpe landene rundt Middelhavet i flyktningesituasjonen. Norge viser seg ikke lenger solidarisk og hjelper ikke til i humanitære kriser utover å sende penger og prøve å kjøpe seg fri. Regjeringen ignorerer menneskerettighetene. Det humanitære arbeidet har ideelle organisasjoner som blant annet Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og ikke minst Leger uten grenser og Dråpen i havet tatt ansvar for.

Regjeringen skuffer. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen, og nå må Norge ta grep. Vi kunne hentet ut flyktninger fra Syria allerede i 2017, da så vi hvor dette bar og erfaringene fra rekordåret for flyktninger i 2015 hadde gitt oss gode erfaringer og kompetanse vi kunne brukt på å gi barnefamilier en ny fremtid etter at landet hadde kollapset i borgerkrig. Mange land med økonomiske interesser har forlenget krigen da de har sin egen agenda. I stedet sitter nå apatiske og traumatiserte barn og unge, i overfylte utrygge flyktningeleire og har mistet håp om en fremtid i trygghet. Det er tragisk for de menneskene dette gjelder og det er trist for Norge.

I nabolandet til Syria, Libanon, har de tatt i mot mange flyktninger siden 2011. Dette kommer i tillegg til de palestinske flyktninger de har tatt i mot siden 1948. 1/3 av innbyggerne i Libanon, som er på størrelse med Rogaland fylke med ca. totalt 6 mill innbyggere, er flyktninger. Etter den tragiske eksplosjonen i Beirut, ble situasjonen enda vanskeligere i landet. Så flyktningene kan ikke hjelpes i nærområdene.

Ikke bare unnlater regjeringen å ta ansvar for å hjelpe folk i nød, men de stanser samtidig utviklingen i kommunene landet over. I kommunene legges viktige arbeidsplasser ned og dyktige ansatte blir overflødige, når det ikke kommer flyktninger til kommunene. Kommunene, NAV, boliger for mindreårige flyktninger, voksenopplæringen, barnehager og skoler, får ikke tilskudd av innflyttere eller økonomiske ressurser til kommunene.

De mister kompetanse, mulighet for økt antall innbyggere og verdifulle menneskelige ressurser, både blant flyktninger og de som jobber med dem. Mange kommuner er avhengige av flyktninger for det økte behovet for yrkesaktive, spesielt innenfor eldreomsorgen, og for å opprettholde tjenester og arbeidsplassene de har i dag.

Regjeringen skuffer, når de ikke tar ansvar for å hjelpe mennesker i nød. Og de skuffer når de ikke hører kommunenes rop om at de er klare til å bistå og avhjelpe Hellas med å integrere nye innbyggere i kommunen. Korona er ingen gyldig unnskyldning, da hele verden kjemper en kamp mot viruset og hvor de aller fleste kjenner til de tiltak som må gjøres. En periode i karantene når de kommer til landet er mye bedre enn at fortvilte og desillusjonerte flyktninger skal vente enda flere år på at verden skal ta ansvar.

Når skal den norske regjeringen åpne øynene for det som skjer og hente ut barnefamilier?

ANDRE TAR IMOT: Enslige mindreårige flyktninger fra en av flyktningeleirene i Hellas går ombord i et fly på vei til Luxembourg, som er ett av landene som tar imot flyktninger fra Hellas. Foto: Orestis Panagiotou