Follestadgården og Ibsen

Follestadgården er en meget gammel gård beliggende i Follestad. Gården er idag mest kjent for å være den gården Henrik Ibsen malte i 1842, da var han 14 år gammel og allerede en dreven maler.

Historisk var Store Follestad landsted for Ibsens grandonkel Nicolai Plesenr, som var kemner og forretningsmann i Skien, gården lå den gang idyllisk til med elven rennende rett nedenfor. Ibsen var glad i å bade og var en god svømmer, en virksomhet han sikkert bedrev ved besøk hos grandonkelen.

Gårdens utseende er i dag identisk med den man ser på akvarellen, også farven (gul) er den samme. Akvarellen må han ha malt på den motsatte siden av elvebredden, fordi maleriet viser vann i forkant av bildet. Jeg har ved selvsyn regnet ut at Henrik må ha stått helt ved utløpet av Klosterfossen, der denne møter selve elveleiet. Det er jo ganske unikt at vi har et slikt billedmotiv helt identisk slik vi ser det på akvarellen fra 1842.

Opp gjennom årene har gården skiftet eiere, selv var jeg som barn på besøk i gården hos andre barn (oppvokst i Follestad), men jeg visste naturligvis ikke den gang hvor spesiell gården var i kulturhistorisk sammenheng. Skien har ikke vært gode nok på å ta vare på Follestadgården og derfor tar jeg opp dette her, gården burde jo i utgangspunktet vært en severdighet for å være et så lett gjenkjennelig motiv for Ibsens tidligst bevarte maleri. I dag burde man satt opp en stor tavle ved gården med en reproduksjon av Ibsens maleri, sammen med en historikk over selve gården som besøkende kunne se og lese.

Hadde engelskmenn hadde hatt noe tilsvarende etter Shakespeare, så hadde de sannsynligvis lagt bilveien godt utenfor gården og kanskje lagt et slags tak med mer som en beskyttelse over gården, dette etter at bygget var renovert og satt i stand slik det var i sine glansdager.

Jeg vet i dag ikke hvem som eier gården, men jeg skulle ønske at man kunne få til et samarbeid med de som bor der i dag for å forsøke å oppgradere stedet relatert til at her gikk Henrik og fant ut at denne flotte gården ville han male, noe han også gjorde.