Foretrekker små barnehager

I disse dager så er det mange småbarnsforeldre som tar viktige valg på vegne av sine små. De må velge barnehageplass – hva skal de velge? Liten eller stor barnehage, idrettsbarnehage, gårdsbarnehage eller vanlig barnehage? Vanlig barnehage…, alle er forskjellige, har forskjellig fokus.

I 30 år har jeg arbeidet i barnehage og skole, for det meste små barnehager og liten skole, har også vært innom store barnehager og store skoler. Hva er det som gjør at foreldre ifølge Fafo-studien er mer tilfredse med små barnehager? Ut fra min erfaring er små barnehager mer oversiktlige og man har få ansatte å forholde seg til, og å ha få ansatte er en fordel både for barn og foreldre. Barna blir raskt kjent med alle ansatte og det gjør at hverdagen blir mer trygg, foreldre vet at veien ikke er lang fra en beskjed er gitt til den når de som skal ha den. Og beslutningslinjene er korte.

Forskerne bak Fafo-studien tolker tilfredsheten med små barnehager som et resultat av foreldres vektlegging av trygghet og omsorg. De ser også en tendens til at foreldre setter likhetstegn mellom smått på den ene siden og trygt og familiært på den andre siden.

Hovedkonklusjonen i denne forskningen er at størrelsen i seg selv ikke avgjør kvaliteten på barnehagene. Størrelsen spiller sammen med faktorer som organisering og ledelse. Størrelsen har betydning ved at det stiller andre krav til hvordan store barnehager drives og ledes enn det som er tilfelle i en liten eller mellomstor barnehage.

Hvilken kvalitet kan en liten barnehage tilby? En liten barnehage har god oversikt over alle barn til enhver tid, alle ansatte kjenner alle barn godt og kan møte deres behov. Det er trygt og forutsigbart både for barn og foreldre, det blir færre voksne å forholde seg til. Min erfaring er at en liten tidstyv i store barnehager er alle møtene som er på dagtid, når det er møter går ansatte fra avdelingene og det blir færre voksne igjen. I små barnehager legges de fleste møter til kveldstid, slik at barna det meste av dagen har alle voksne tilstede.

I følge forskning så er det som gjør en barnehage bra avhengig av hvem du spør. Spør du foreldrene, så legger de stor vekt på hvordan barna har det her og nå. Trygghet og omsorg er avgjørende sammen med det å bli sett av de ansatte. Studien viser også at ansatte og styrere i barnehager er mer opptatt av hva som venter barna etter barnehagen. Barnehageansatte ser at mestring er viktig for barna. Mestring gir glede og lykke – både her og nå og på lengre sikt.

I alle kommuner er det viktig at vi har et mangfold av barnehager slik at foreldre kan velge den barnehagen som passer best for deres barn. I Porsgrunn kommune har vi nettopp dette mangfoldet som gjør det spennende og vanskelig for foreldre å velge hvor barnet skal gå. Her finner vi idrettsbarnehage, naturbarnehage, familiebarnehage, gårdsbarnehage, åpen barnehage og ordinære barnehager som alle har ulike verdier og visjoner. Her finnes mange spennende barnehager. Et tips til foreldre som søker barnehageplass er å ta seg en rundtur i aktuelle barnehager, bruk litt tid på å undersøke hva de ulike barnehagen kan tilby og snakk med de ansatte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I Porsgrunn kommune var det fire barnehager som scoret høyest på foreldreundersøkelsen i 2019 når det gjaldt foreldretilfredshet, to av disse var små, Vest-Tun barnehage og Stulen gårdsbarnehage. Spørsmålet var som følger: «Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? Resultatene fra foreldreundersøkelsen finner du på udir.no

Jeg er så heldig å få jobbe i Stulen gårdsbarnehage som var en av fire barnehager som fikk høyest score. Det er selvfølgelig hyggelig at vi har så mange fornøyde brukere, og vi vil fortsette arbeidet med å bli enda bedre. Det er veldig spennende å arbeide med barn og dyr og se den mestringsfølelsen barna opplever når de er med i det daglige stellet av dyra. Det er fint å ha både store og små sammen og se den omsorgen de store gir til de små, det gir også mestringsglede. De store er forbilder for de små, og vi ser at de lærer mye av hverandre.

Etter snart tre tiår i ulike barnehager og skoler så er jeg fortsatt veldig glad i de små enhetene, her må vi ta hensyn til hverandre, leke på tvers av alderstrinnene, og la lek og læring gå hånd i hånd uansett alder.

GÅRDSBARNEHAGE: Stulen gårdsbanehage er en av to små barnehager i Porsgrunn som scoret høyt på foreldreundersøkelsen i fjor. Foto: privat