PARKERINGSAVGIFT: Det er for tidlig å innføre parkeringsavgift for elbiler i Skien sentrum. Det er ikke sikkert det løser problemet, heller, skriver Tom Erik Thorsen i dagens leder. Foto: Arkiv

Forslaget er ikke bare for dårlig begrunnet, men omgår også det egentlige problemet

LEDER: Det er for tidlig å innføre parkeringsavgift for elbiler i Skien sentrum. Det er ikke sikkert det løser problemet, heller.

Kommunedirektøren i Skien foreslår å innføre parkeringsavgift for elbiler og hydrogenbiler i Skien sentrum. Taksten skal være det halve av hva fossildrevne biler betaler. Vel å merke hvis bilskiltet begynner med bokstavene EL, EK, EV, EB eller HY. En elbil med «vanlig» bilskilt – som er fullt mulig – må betale fullpris.

Forklaringen på det siste er at «parkeringsautomatene programmeres til å beregne halv takst når bokstavene i bilnummeret tastes inn (EL, EK osv.)» og at «det vil derfor kun bli biler med elbilregistreringsnummer og HY-nummer (hydrogendrevne biler) som får halv takst». Hva slags bil det faktisk er, spiller tilsynelatende ingen rolle dersom systemet ikke forstår. Teknologisk er dette helt på hæla.

Det er verdt å minne om at bakgrunnen for at elbiler har såkalte insentiver, er for at flere skal velge elbil. Elbilandelen i Skien er nå ni prosent. Dette betyr nødvendigvis at 91 prosent av bilene ikke er elbiler. Hvis det er et mål om å elektrifisere bilparken, som utvilsomt er hensiktsmessig i en by, er det nokså langt igjen.

Dette forsvarer imidlertid ikke at 40 prosent av bilene som står parkert på totimersplassene i sentrum er elbiler. Her er det tale om en solid overrepresentasjon. Kommunedirektøren påpeker at «trafikkbetjentene har også foretatt ventilstillingskontroller over lengre tid» som «viser at mange av elbilene står hele dagen på 2-timers plassene», men «man unngår bøter ved å gå ut annenhver time og flytte litt på bilen».

Det er vanskelig å se for seg at kunder parkerer en hel dag i sentrum på dagtid. Slike kan det umulig være mange av. Problemet kan imidlertid løses hvis det innføres en reell begrensning på to timer, der man ikke kan «omgå reglene» ved å «flytte litt på bilen». Ordningen kunne ha vært to timer gratis i hele sentrum sone per døgn. Dette ville ha dekket behovet til de aller fleste som har et ærend, men ikke for elbileiere som jobber i sentrum og står gratis hele dagen ved å rikke litt på den hver annen time.

Kommunedirektøren understreker også at «handelsstanden opplever at det er knapt med ledige parkeringsplasser i sentrum», men dette skyldes ikke bare elbiler: «En god del fossildrevne biler tar også korttidsplasser hele dagen, de parkerer ulovlig».

Det er naturlig å se for seg at elbilinsentivene må justeres ned i takt med at elbilandelen øker. Noe som vil innebære at det, på et tidspunkt, bør bli parkeringsavgift for elbiler. Det er imidlertid for tidlig. Dette forslaget er ikke bare for dårlig begrunnet, men omgår også det som framstår det egentlige problemet: Parkeringsreglene er ikke gode nok, følges ikke og sanksjoneres tydeligvis ikke godt nok. Det går ut over handelsstanden, som trenger parkeringsplassene til kundene sine.