HOPET SEG OPP: Det har hopet seg opp over alt i vårt helsesystem og på toppen så skal vi nå ikke ha én mulighet til å kunne slippe å være i en kø som vi ikke trenger å være i ved å velge en behandlingsplass hvor tiden for eventuell sykemelding kan bli kortere, skriver Esther Buer. Foto: Lise Åserud/NTB

Fritt behandlingsvalg for fall

Da var det slutt for folks frihet til fritt behandlingsvalg hvis regjeringen får flertall for sitt forslag.

Politikk og ideologi skal igjen innskrenke folks frihet til å velge selv i helsevesenet. Neste år kan antakeligvis ikke du og jeg lenger bestemme over hvor vi kan behandles og ikke minst hvor raskt vi kan behandles hvis AP, SP, V og Rødt får det som de vil.

Fritt behandlingsvalg er retten til å velge behandlingssted for alle planlagte undersøkelser og behandlinger. Letingen etter steder med kortere ventetider kan man i dag velge det gunstigste for en selv. Private som har avtale med det offentlige, offentlige behandlingssteder og private som er godkjent av HELFO er i dag hva befolkningen kan velge i fritt behandlingsvalg.

Folks frihet blir på flere områder innskrenket i tiden vi lever i og på samme tid har en samhandlingsreform over år gjort til at fastlegeordningen står for fall, sykehusplasser har blitt bygget ned og da spesielt i psykiatri, kommunene har fått flere oppgaver ved at de i stor grad har ansvar for mennesker med store og sammensatte utfordringer som hører til i spesialist helsetjenesten. Det har hopet seg opp over alt i vårt helsesystem og på toppen så skal vi nå ikke ha én mulighet til å kunne slippe å være i en kø som vi ikke trenger å være i ved å velge en behandlingsplass hvor tiden for eventuell sykemelding kan bli kortere.

Ja, vi har kunnet krysse helseregioner for å få behandling på et privat behandlingssted som ikke tilbys i det offentlige og behandlingen finnes heller ikke i fylket du bor. Ja egenandel har vært lik uavhengig av hva du velger. Slik som det nå ser ut kan det bli dårligere og dyrere tilbud for flere.

Sannsynligheten for at sykemeldinger blir lengre, mer belastning på kommunen og fastlegene blir større er ikke utenkelig.

Det regjeringen nå burde konsentrere seg om er å se på samhandlingsreformen som har satt fastleger og kommuner under press. Det knirker i sammenføyningene blant annet i Skien kommune som følge av større trykk og opphopning av dårlige pasienter som følge av lover og regelverk i reformen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Esther Buer

Utvalgsmedlem i helse og omsorg (FrP)