leder: N/A Foto: NTB

Frp vil gi politiet anledning til å ransake folk som de vil. Det er neppe oppskriften på suksess

LEDER: Å frata folk helt elementære rettigheter har aldri vært en vinneroppskrift.

Frp har fremmet forslag i Stortinget der de «ber regjeringen legge fram forslag til lovendringer som gir politiet adgang til å etablere tidsmessig og geografisk avgrensede visitasjonssoner i særlig kriminalitetsutsatte områder». Overfor Nettavisen legger ikke Frps justispolitiske talsperson, Per-Willy Amundsen, skjul på hva dette betyr: – Med dette forslaget vil politiet gis rett til å visitere folk helt uten at de må ha en konkret mistanke.

Han viser til at et aktuelt «bruksområde» kan være «for eksempel være under en eskalering mellom to gjenger. Hvis man ser økt voldsbruk i en periode, så kan man sette inn dette tiltaket og slå ned på det raskt».

Dersom politiet får anledning til å ransake folk slik Frp vil, vil dette være helt i strid med likhetsprinsippet, altså at alle er like for loven og ingen skal forskjellsbehandles. Det vil eller kan også være i strid med saklighetsprinsippet, behovsprinsippet og proporsjonalitetsprinsippet. Det er ganske sikkert at dette vil være fullstendig på kant med uskyldspresumsjonen, altså at enhver er uskyldig til det motsatte er bevist.

– Det er helt åpenbart i strid med menneskerettighetene. Ingen norske domstoler vil godta det, og forslaget er helt åpenbart dødfødt, sier jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen om Frp-forslaget.

Det må være opptil Frp å vurdere om de ønsker å kvitte seg med siste rest av liberalistisk tilnærming i politikken, der kjernen er at individets rettigheter skal stå sterkt, men det er en svært dårlig idé å forsøke å demontere helt sentrale prinsipper i en rettsstat på veien.

Danske myndigheter har vært i en krigsliknende tilstand mot «bander og rockere» i årevis. Visitasjonssoner er blant verktøyene det danske politiet har. Alle kan være enige om at politiet må ha nødvendige og effektive virkemidler, men i stedet for å la seg inspirere av danskene bør man heller studere effekten av dem. I 2020 var 16 av 40 drap i Danmark knyttet til «rocker- og bandemiljøet». Det var dobbelt så mange som den forrige rekorden, som var fra året før.

Det er ergo ikke gitt at den danske måten å gjøre det på, med alt fra gettolister og bandepakker til spesialsoldater og visitasjonssoner, er den riktige. Dessuten: Historien har vist oss at det å ta fra folk helt elementære rettigheter sjelden er oppskriften på suksess. Det er snarere utdanning, jobb og trygge rammer som er vesentlig. Det er imidlertid like «kjedelig» og «mykt» som forebyggende folkehelsearbeid innen helseområdet.

UTEN MISTANKE: – Med dette forslaget vil politiet gis rett til å visitere folk helt uten at de må ha en konkret mistanke, sier FrPs Per-Willy Amundsen til Nettavisen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB