HAR SOVET: Vestfold og Telemark Fremskrittsparti mener fylkeskommunen har sovet i fire år. Det er nå for sent, toget har forlatt perrongen og fylkeskommunens klage er en utidig innblanding, som det må settes en stopper for politisk i møtet 7. april, skriver Thorleif Fluer Vikre.

Fylkeskommunen er på ville veier i Bamble!

Vestfold og Telemark fylkeskommune har klaget på Bamble kommunes byggetillatelse for Elkjøp og Jysk på Langrønningen. Klagen skal formelt behandles i hovedutvalget for Klima, plan og areal 7. april før den er gyldig.

Klagen på rammetillatelsen er skrevet av planavdelingen i fylkeskommunen, som skriver at etableringene på Langrønningen er i strid med regionale og nasjonale føringer. Fylkeskommunen skriver videre i klagen: «I lys av at utviklingen av Langrønningen næringsområde nå opplever stor aktivitet, ønsker vi å komme i dialog med kommunen for å drøfte reguleringsplanen opp mot de regionale og nasjonale føringene.»

Vi er nå i en fase på Langrønningen hvor planarbeidet er avsluttet. Det skjedde i 2018 med vedtak i kommunestyret i Bamble. Forut for dette var det reguleringsplanprosess hvor fylkeskommunen, statsforvalteren og alle andre samfunnsinteressenter hadde mulighet til å påvirke reguleringsbestemmelsene og arealet som var avsatt til næring i kommuneplanens arealdel og i reguleringsplanen. Da kunne man fra fylkets side fremmet innsigelse og stoppet, eller påvirket, hva som skal kunne tillates, ikke nå!

På Langrønningen er det vedtatt en reguleringsplan. Det betyr at planen er juridisk bindende. Bygger man etter planen har tiltakshaver krav på å få ja på byggesøknaden, selv om noen i fylkeskommunen ikke liker at det som bygges i Bamble. Plan- og bygningsloven er klinkende klar: «Når søknaden er fullstendig, skal kommunen snarest mulig og senest innen den frist som framgår av § 21-7, gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven».

Vestfold og Telemark Fremskrittsparti mener fylkeskommunen har sovet i fire år. Det er nå for sent, toget har forlatt perrongen og fylkeskommunens klage er en utidig innblanding, som det må settes en stopper for politisk i møtet 7. april.

En så fersk reguleringsplan kan ikke settes til side av fylkeskommunen. Det er bare kommunen som kan nedlegge bygge og delingsforbud hvis de finner at de ikke vil realisere planen. Det er en politisk beslutning som jeg ikke tror kommunestyret vil gjøre vedtak om i denne saken.

Jeg mener at fylkeskommunen har forspilt sine mulighet for å påvirke og hindre en utvikling som er i tråd med reguleringsplanen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er storhandel, lager og logistikk på Langrønningen. Biltema, Megaflis, Jysk og Elkjøp er konsepter som krever stor plass. Kravet i planen er minst 1500 kvm handelsarealer. Mener virkelig byråkratene i fylket at dette er handelsvirksomheter som passer godt på Stathelle eller i Langesund sentrum?

Elkjøp er en plasskrevende handelsvirksomhet. De selger kjøkken innredning, hvitevarer som komfyrer og kjøleskap. Disse handelskonseptene passer ikke inn i et trangt bysentrum.

De aller fleste skjønner at du tar ikke med deg et nytt kjøleskap på bussen fra Stathelle eller Langesund. Du bruker bil med tilhenger til et sted som er tilrettelagt for dette.

Langrønningen er et flott regionalt handelsområde med god tilgjengelighet.

Vestfold og Telemark Fremskrittsparti ønsker kommunen og Vidar Tellefsen lykke til med arbeidet med å utvikle næringsparken med nye plasskrevende virksomheter.

Thorleif Fluer Vikre

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Gruppeleder for FrP og medlem av hovedutvalg klima, areal og plan.