MÅ ØKES: Rammene til fylkesveiene må økes kraftig, skriver Arve Høiberg. Bildet er fra fylkesvei 3342 (tidligere 555) fra Nautesund over Klevarsida til Yli ved Notodden og tatt i mars i år. Foto: Andreas Soltvedt

Fylkesveiene er nøkkelen til levende bygder

Jeg er glad for at Samferdselsministeren har fulgt kravet fra Vestfold og Telemark Arbeiderparti om sett av midler til en ny tilskuddsordning for fylkesveier i Nasjonal transportplan.

Jeg oppfatter forslaget som en anerkjennelse av at dagens overføringer ikke er tilstrekkelig for å ivareta denne viktige delen av veinettet. Det er et etterslep på vedlikehold av våre fylkesveier på over 4 milliarder kroner. Og det øker!

Forslaget til Nasjonal transportplan er derfor en svært viktig innrømmelse og et svært verdifullt tilskudd til en presset fylkesøkonomi. Men de 65 millionene som Vestfold og Telemark fylkeskommune ser ut til å årlig ende opp med i økning, vil kun gi oss et normalt asfaltbudsjett. Det må helt andre summer til om vi skal ha noe som helst mulighet til å ta igjen etterslepet.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er ikke bare et problem for vårt fylke. I 2010 var vedlikeholds etterslepet anslått til 62 milliarder for hele landet.

Flott at regjeringen nå foreslår at vedlikeholdsetterslepet på riksveien skal ned 30 prosent på riksveien. Flott for riksveiene. Flott for de av oss som bor langs riksveien. Men folk flest bor også langs fylkesveiene. Resultatet er at våre veier deles inn i et A- og B-lag.

Til tross at grepet med en ny tilskuddsordning er et gjennombrudd for fylkene og distriktene, er utfordringen den samme. Bevilgingene vil ikke være tilstrekkelig til å redusere forfallet. Foreslått bevilgning er heller ikke tilstrekkelig for å sikre at forfallet ikke øker. Vestfold og Telemark Arbeiderparti krever en balansert økonomisk satsing på veinettet, slik at vedlikeholdsgapet mellom riksveiene og fylkesveiene ikke øker enda mer.

Skal vi mene noe med at det skal være mulig å bo og arbeide i hele Norge, må det gis et løft for distriktene våre som sikrer god og trafikksikker fremkommelighet for befolkning og næringsliv. Rammene til fylkesveiene må økes kraftig. Det er sånn at veinettet vårt henger sammen og må ses som en helhet. Transport av varer, gods og personer tar ikke hensyn til hvem som eier veien. Folk forventer og er avhengig av et velfungerende, helhetlig og forutsigbart transportsystem.

Vestfold og Telemark Arbeiderparti forventer at alle våre innbyggere likebehandles, også på veien.

Arve Høiberg

Leder av hovedutvalg for samferdsel i Vestfold og Telemark (Ap)

MÅ ØKES: Rammene til fylkesveiene må økes kraftig, skriver Arve Høiberg. Bildet er fra fylkesvei 3342 (tidligere 555) fra Nautesund over Klevarsida til Yli ved Notodden og tatt i mars i år. Foto: Andreas Soltvedt