TILLIT: Kan vi etter et slikt utspill ha tillit til Støre i klima- og miljøpolitikken? spør Svein Bøe. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Gahr Støres orwellske nytale

Det ser ut til at Støre-regjeringen fortsetter i Solberg-regjeringens fotspor i klima- og miljøpolitikken. Stor grad av skryt og selvtilfredshet med egen politikk, mens innholdet er heller magert.

Solberg-regjeringen hadde som mål å redusere klimautslippene med 55 prosent (fra 1990 nivå) til 2030. Resultatet vet vi i dag. Etter åtte år med Solberg regjering ble klimautslippene redusert med 3,6 prosent.

Støre har satt seg det samme målet. Reduksjon av klimautslipp med 55 prosent fram til 2030. Er det realistisk? Støre ble intervjuet av Financial Times, der han dristig redegjorde for sin plan: Norge må utvikle sin oljeindustri for å klare det grønne skiftet. Det skal skje gjennom olje- om gassutvinning i særdeles sårbare områder som i Barentshavet. Folk som følger litt med skjønner at det ikke kan gjøres investeringer i olje, investeringer i en forurensende næring (olje) som kanskje til og med vil være ulønnsom. Dersom vi skal nå målene i Parisavtalen.

Klimaforsker Knut. H. Alfsen sier i Dag og Tid (29.04.2021) at det Jonas Gahr Støre sa i intervjuet med Financial Times viser at han ikke tar målene som er satt i Parisavtalen om reduksjon på 55 prosent fram til 2030 alvorlig. Intervjuet med Støre i Financial Times blir derfor både motsetningsfylt og meningsløst. For i Støres orwellske nytale blir økte klimagassutslipp, natur- og miljøvern, forurensing og ødeleggelse av arktisk natur i Barentshavet, blir en del av det grønne skiftet.

Kan vi etter et slikt utspill ha tillit til Støre i klima- og miljøpolitikken?

Svein Bøe