EN START: Ny bru over Bryggevannet vil være starten på en større utbygging på Skien Brygge og også etablering av 600-800 nye kontorarbeidsplasser på Klosterøya de kommende årene, skriver Svein Olav Ellingsen og Petter Øygarden. Foto: Illustrasjonsbilde: Skien kommune

– Gang- og sykkelbrua er utvilsomt viktig for forutsigbarheten i satsing på sentrum

Forutsigbarhet er et nøkkelord for å lykkes i usikre tider. Mer enn noen gang preges hverdagen av en kollektiv usikkerhet vi ikke kjenner utgangen av. Da er det viktig å skape forutsigbarhet der det er mulig.

Vekst i sysselsetting og nyetableringer kan generelt være krevende, og spesielt i tider som denne, hvor konkursspøkelser og usikkerhet preger både byen vår og verden for øvrig. Opprettholdelse av arbeidsplasser og nye investeringer er en forutsetning for en sunn offentlig økonomi. Uten et aktivt næringsliv får ikke kommunen inntekter til å finansiere oppgavene den er pålagt å levere til oss som innbyggere, eller penger til nye tilbud og investeringer. I Skien har vi imidlertid mulighet til å gjøre noe for å trygge arbeidsplasser og sikre kommunens økonomi.

Skien 2020 er et unikt samarbeidsprosjekt hvor aktører i byen og kommunen står sammen og jobber mot felles mål. Samarbeid er en forutsetning for å lykkes. Vårt felles mål er å øke Skien sentrums attraksjonskraft og dermed kommunens attraksjonskraft, som et godt sted å bo og jobbe. Handlingsprogrammet for Skien 2020 inneholder en rekke konkrete tiltak for å nå målene. De fleste er gjennomført, men Bryggevann-brua gjenstår.

Bryggevann-brua er et prioritert tiltak i handlingsprogrammet. Brua inngår i og er vedtatt i reguleringsplanene for både Klosterøya og Skien Brygge. Den er en forutsetning for å nå målet om et sammenhengende offentlig gang- og sykkelveinett langs Hjellevannet, Bryggevannet og Skienselva.

Som utbyggere er vi helt avhengige av tilfredsstillende og forutsigbare rammevilkår, og at nødvendige forutsetninger er til stede, dersom vi skal lykkes med gjennomføring av visjonene våre: Visjoner som vil være til glede og nytte for alle byens innbyggere. Når byggingen av Bryggevann-brua vedtas, kan vi med sikkerhet si at Bratsberg AS og Skien Brygge Utvikling AS alene vil tilføre minimum 90.000 kvadratmeter med nyetableringer og tilhørende sysselsetting.

Byggeaktivitet skaper arbeidsplasser. 165 meter bru skal tegnes, støpes og bygges. Det skal også leiligheter, hotell og næring i den nye bydelen Skien Brygge. Gamle og tradisjonsrike bygninger skal få nytt liv på Klosterøya, hvor det også skal etableres nye bygg. Ikke bare det; Arkaden har sine egne visjoner med Handelstorget, og vil omgjøre både torget og Møllebrua til en yrende oase av liv. Bryggevannet og Skien by kan bli et av landets mest attraktive og klimavennlige steder,hvor folk og næring vil stå i kø for å etablere seg.

Vi skal ikke lenger enn til Porsgrunn for å se hva forvandlingen av Kammerherreløkka og vannfronten med Bratsberg Brygge, Øya og kulturhuset Ælvespeilet har hatt å si for byens utvikling; nå er Porsgrunn blant tre finalister om å bli kåret til Norges mest attraktive by.

Utbyggingsprosjektene på Klosterøya og Skien Brygge krever dyktige, engasjerte folk - både i planleggings- og byggefasen. Vi vil ha behov for alt fra arkitekter til prosjektledere, snekkere, murere, elektrikere, markedsførere og regnskapsmedarbeidere - for å nevne noen. Arbeidet med selve brua skaper også lokal sysselsetting i seg selv.

Nye investeringer er helt nødvendig for å skape økt aktivitet og sysselsetting i byen, og gang- og sykkelbrua er utvilsomt viktig for forutsigbarheten i satsing på sentrum. Med denne på plass får allmennheten en flott tilgang til hele bykjernen - inkludert vannspeilet og bryggene rundt. Brua tilgjengeliggjør områder langs vannspeilet som i dag knapt er i bruk. Bryggevann-brua innlemmer Skiens stolte historie om klostervirksomhet, vannkraft, sagbruk og treforedling i byens sentrum.

Vi heier på alle positive krefter når beslutningen skal tas. Vi heier på dem som ser muligheter fremfor begrensninger. Med et positivt vedtak om byggestart av Bryggevann-brua, sikres forutsetningene for byggestart, fremdrift og nye etableringer på Klosterøya og Skien Brygge. Når vedtaket er på plass, kan vi for vår del skrive under på at vi vil gjøre alt vi kan for å få til byggestart av Skien Brygge i 2021, samt etablere 600-800 nye, moderne kontorarbeidsplasser på Klosterøya i årene som kommer. Å få satt spaden i jorda og bygge, alt dette er bare begynnelsen.

Svein Olav Ellingsen, prosjektsjef, Skien Brygge

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Petter Øygarden, Adm.dir/CEO Bratsberg

EN START: Ny bru over Bryggevannet vil være starten på en større utbygging på Skien Brygge og også etablering av 600-800 nye kontorarbeidsplasser på Klosterøya de kommende årene, skriver Svein Olav Ellingsen og Petter Øygarden. Foto: SKIEN KOMMUNE