Foto: Illustrasjon: Mulitconsult/Skien kommune

Gang og sykkelveier og stier på kryss og tvers i byen

Syklist og bilist Bjørn Berg lot seg irritere over at jeg mener at vi har fått sykkel- og gangveier og stier på kryss og på tvers i regionhovedstaden Skien.

Nå tror jeg nok at det er mitt store ønske om ei bro over Bryggevannet som får skribenten til å reagere. Om ikke det er utgangspunktet for hans svarinnlegg, vil jeg likevel nevne hva Skien står igjen med etter 5 år med Bypakke Grenland og belønningsmidler fra staten.

Les også
«Hvor er sykkelveiene på kryss og tvers i byen? Svar: De finnes knapt!»

20 bypakkeprosjekter for til sammen 1,83 milliarder og flere titalls belønningsprosjekter er ferdig bygd.

Under viser jeg en liste med ferdigstilte Bypakke prosjekter og belønningsprosjekter. Jeg har plukka ut de som gjelder bare for Skien. Men vi veit at mange prosjekt, som jeg ikke nevner, gagner også hele Grenland, sjøl de som ligger i Porsgrunn og Siljan.

Bypakkeprosjekter:

•Alle bussholdeplasser. Opprusting slik at de er tilgjengelige for alle. Tot. 406 stykk. 16 mill.

•Skien Bedriftsvegen (Stabburet – Hagebyveien) Gang- og sykkelvei. 3 mill.

•Skien Fv 49 Klyveveien (Kongerødvn. – Hulkavn.) Fortau. 3 mill.

•Skien Rv. 36 Skyggestein -Skjelbredstrand, ny veg. 716 mill.

•Alle trafikksikkerhetstiltak i ulykkesutsatte kryssingspunkt for myke trafikanter. 22 mill.

•Skien Rv. 36 Menstadbrua vest. Forbedret framkommelighet i rundkjøring. 11 mill.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

•Skien Fv. 44 Mælagata-Aalsgate-Gjerpensgate, ny gang- og sykkelveg, omlegging av Fv. 44. 71 mill.

•Skien Fv. 44 Skien jernbanestasjon Nylende. 8 mill.

•Skien Landmannstorget, kollektivknutepunkt og park. 86 mill.

•Sum totalt ferdige prosjekter 1831 mill. (inklusiv Porsgrunn og Siljan som ikke er tatt med)

Utvalgte prosjekter finansiert av belønningsmidler (eks.mva)

•Alle Oppgradering av snarveier i alle kommuner. 7 mill.

•Alle asfaltering av hovedruter for sykkel i alle kommuner. 13 mill.

•Skien ny trafikkordning foran Ibsenhuset. 2 mill.

•Skien fortau Øvregate, strekning Tomtegata Lammers gate, 200m. 1 mill.

•Alle sykkelparkering på skoler og idrettsanlegg i alle kommuner. 2 mill.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

•Alle oppgradering av holdeplasser med universell tilgjengelighet i alle kommuner. 23 mill.

•Skien GS veg. Håvundvegen, strekning Frogneraleen til Frognerlia, 250 m. 2 mill.

•Skien fortau Håvundvegen ved Frogner. 7 mill.

•Skien Prinsessegata, nytt fortau. 3 mill.

•Skien Jernbanebrygga, utvidelse til to kjørefiler/ etablering av miljøgate. 4 mill.

•Skien Fiskeslepet. Universelt utformet gangareal. 1 mill.

•Alle Hjertesone Grønli og Stigeråsen. 1 mill.

•Alle trygge sykkelparkeringsplasser (sykkelbokser) Porsgrunn stasjon, Skien stasjon, Siljan sentrum og Skjelsvik. 2 mill.

Nå er jeg enig med skribenten om at vi må få enda bedre tilrettelegging for syklistene i Skien sentrum og utafor. SV var faktisk det eneste partiet som ville ha en sykkelveg langs Vadrette. Reguleringsplanen er ferdig, men flertallet i bystyret sa nei til tiltaket.

Når vi nå sannsynligvis får en ny byvekstavtale, se NTP som blei lagt fram nylig, vil i hvert fall mitt parti jobbe for bedre framkommelighet for gående og de som sykler i Skien og Grenland.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Åse Gro Bakke, SV

medlem av klima og miljø og byutvikling

Foto: Bjørnar Larsen