UTEN MENING: Påfunnet med gangbroen er totalt uten mening, skriver Nina Melfald. Foto: Skien kommune

Gangbroen enda en gang

Vi er gått inn i et nytt år, et år vi alle ønsker skal bli et godt, hyggelig og trygt år.

Første mål for å oppfylle dette, er at vi får bukt med koronaviruset og Covid-19, slik at man kan få tilbake et normalt samfunn der folk har arbeid, inntekt og trygghet. Vi lever alle i dag i et samfunn hvor mange er engstelig og redde og hvor man ikke vet hva morgendagen vil bringe, kampen for trygghet behersker mye av dagen.

To saker som har vært diskutert i året som er gått, og som sannsynligvis vil fortsette inn i det nye året, er gangbroen som skal bygges fra Follestad, over Bryggevannet, til Klosterøya øst og bygging av en kunstig øy med boligbygg rett ut for Klosterfossen, sør for Unions gamle brygger.

I den første saken er det skremmende elementer som har kommet opp, undersøkelser i elven viser at det er konsentrasjoner av giftstoffer i elvebunnen der broen skal bygges, har administrasjonen i Skien kommune visst om dette uten at det har kommet offentligheten for øre, er dette i så fall bevisst underkommunisert?

Har politikerne visst om dette?

De første undersøkelsene ble angivelig foretatt i 2012, noen må jo ha visst om svarene på disse?

Giftstoffene må sannsynligvis hentes opp og lagres, det nærmeste giftdeponiet er NOAH Langøya ved Holmestrand, hvor mye vil opphenting av giften, eventuell transport og lagring koste?

Hva med lekkasjer som sikkert vil følge en opphenting, hva da med livet i elven og ikke minst for forholdene for laksen, fuglelivet og folks rekreasjon og trivsel på elven, er dette i det hele tenkt på?

Elven vil bli «snudd opp ned» ved mudring, fundamentering og sikkert også ved sprengning, masser vil fylle opp deler av elven og alt av fisk-, fugle- og dyreliv vil bli borte, hva får man igjen for alle millionene gangbroen vil koste annet enn en ødelagt og idyllisk elv!

I en kommune har administrasjonen og politikerne en felles oppgave og det er primært å utføre lovpålagte oppgaver, bygging av gangbroen er ikke en slik oppgave.

Påfunnet med gangbroen er totalt uten mening.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Man skulle tro at det i disse koronatider, burde være andre saker som ville bli prioritert, nemlig kampen mot viruset og så langt har ikke kommunens håndtering av koronaviruset vært udelt vellykket,

Ansvaret for Skiens befolkning må gå foran i forhold til andre sekundære oppgaver

Nye opplysninger går ut på at sju av ti kommuner i landet nå må spare, mye på grunn av koronatiltakene og kostnadene disse krever, mange kommuner har vurdert eller har allerede gjennomført kutt i kommunale tjenester i det nye år.

Jeg sier ikke at dette vil gjelde Skien kommune, men det vil ikke overraske om at et negativt økonomisk aspekt også vil kunne ramme Skien, kommunen er ikke kjent for å ha den mest romslige kommuneøkonomi.

Relatert til disse kjensgjerninger, bør Skien kommune konsentrere seg om ivaretakelsen av innbyggernes helse og trygghet i en koronatid som vil kunne vare lenge, enn bygging av en gangbro ingen innbygger har ønsket seg og som i tillegg også ødelegger for Skien sentrum.

Til slutt, før byggingen er kommet i gang, er man allerede kommet opp i den nette sum av ti millioner kroner! Hva totalsummen på broen og driftsutgiftene og vedlikeholdsutgiftene blir, vet ingen i dag!

Men vi vet at koronautgiftene også løper og vil kreve økonomiske tiltak.

Nina Melfald

UTEN MENING: Påfunnet med gangbroen er totalt uten mening, skriver Nina Melfald. Foto: Skien kommune