16 ÅR: Demokratiet vårt er helt avhengig av deltakelse for å fungere. Derfor foreslår Venstre å innføre stemmerett fra 16 års alder ved kommunevalg, skriver Gustav Søvde. Foto: Sindre Omenås

Gi 16-åringene stemmerett!

Å senke stemmerettsalderen i lokalvalg kan både bidra til økt valgdeltakelse og til at flere unge kommer inn i lokalpolitikken.

Venstre vil at 16- og 17-åringene i Skien skal kunne stemme på meg eller andre fra Venstre eller noen vi er helt uenig med, i lokalvalget i 2023.

Stemmerett er en av de aller mest grunnleggende rettighetene i et demokratisk samfunn. I dag er deltakelsen i lokalvalg lavere enn ved stortingsvalg. Det er synd, for det er i lokalvalgene vi er med på å bestemme over det som er nært oss: skolene, barnehagene, veiene, helsetjenestene vi bruker i hverdagen, og så videre.

Beslutninger som tas av oss lokalpolitikere i Skien har helt direkte påvirkning på folks liv. For barn og unge er det kommunale tilbudet særlig viktig. De er storforbrukerne: av skoler, fritidsklubber, skolehelsetjenesten og kollektivtilbudet, for eksempel. Men de har veldig liten påvirkningskraft når politikerne skal avgjøre hvordan disse tingene skal være.

16-åringer har stemt ved lokalvalg i Norge. I 20 kommuner i 2015 ble det gjennomført et prøveprosjekt. Venstre foreslo at Skien skulle bli med i den prøveordningen, men det fikk ikke flertall den gangen. Ny forskning viser at det å senke stemmerettsalderen kan bidra til å øke valgdeltakelsen på sikt.

Hver gang det har blitt gjort endringer knyttet til stemmerett i Norge, har det vært snakk om utvidelser. I dag lever folk lenger, og gjennomsnittspersonen som stemmer er eldre enn før. Venstre vil utjevne den forskjellen ved å inkludere flere i demokratiet.

Unge kan være vel så engasjerte i politikk som voksne. De ti siste årene har vi sett en kraftig vekst i unges politiske deltakelse. Norge utmerker seg også i internasjonale undersøkelser av unges demokratiforståelse. Vi har bruk for disse stemmene – i valgurna og i kommunestyret.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Demokratiet vårt er helt avhengig av deltakelse for å fungere. Derfor foreslår Venstre å innføre stemmerett fra 16 års alder ved kommunevalg. Forslaget ligger til behandling i Stortinget nå. Stemmerett i stortingsvalg krever endringer i Grunnloven, og et slikt forslag skal også stemmes over før sommeren. Det er Venstre selvsagt også for.

Det er på tide å gi ungdommen muligheten til reell påvirkning.

Gustav Søvde

Bystyremedlem for Venstre i Skien