Giftdeponering eller karbonhåndtering?

Norcem er klokkeklare på at samdrift mellom deres egen gruvevirksomhet og et giftdeponi i Dalen gruver er helt uaktuelt. Fabrikksjefen på Norcem sammenligner sikkerhetsrisikoen med Kings Bay-ulykken, der 21 arbeidere mistet livet i 1962.

Samtidig ønsker Norcem å bygge karbonfangstanlegg tilknyttet sementfabrikken, og å påta seg å rense sementproduksjonen for karbon. Dette vil bety å bygge og å ta i bruk banebrytende teknologi samtidig som den ordinære driften opprettholdes. Dette er krevende. Men vi er helt avhengig av at Norcem tar på seg denne oppgaven. Sementproduksjon verden over er nemlig en enormt stor kilde til CO2.

Klarer vi å rense den produksjonen for karbonutslipp, så vil det være et stort bidrag til det globale klima, løsningene og teknologien vil være en meget god eksportvare, og det vil være avgjørende for framtidig norsk industri. Vi må ha mer utslippsfri eksportinntekter, og utvikle utslippsfri industri.

Når Norcem tar på seg denne store oppgaven, bør resten av samfunnet støtte opp og legge til rette for at driften i Brevik er mest mulig lønnsom og mest mulig konfliktfri. Om fabrikken må avslutte den lokale gruvevirksomheten, så må mer kalkstein kjøres fra steinbrudd på tvers av landet, i lange transportetapper på lasteplan. Dét er ikke å legge til rette for sementproduksjonen, men å gjøre det mer komplisert å drive klimavennlig industri.

Vi er avhengig av at industri tar i bruk karbonfangstteknologi i Norge. Karbonhåndtering må prioriteres over giftdeponering.

Ådne Naper (SV)

hovedutvalgsleder, klima, areal og plan

KARBONHÅNDTERING: Ådne Naper i SV mener Norcem bør drive med karbonhåndtering framfor giftdeponi.