«Godt betalte, godt skolerte byråkrater sender varsler mot hverandre»

Varslinger, mobbing og et busstopp er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Varslinger og fylkeskommunen

Redaktøren i Dagens Perspektiv, Magne Lerø, har i forrige uke en artikkel med overskriften Misbruk av varslinger. Her skriver han blant annet: «For 10–20 år siden hadde ikke varslinger inntatt arbeidslivet. I dag gror varslinger opp som paddehatter og det lovbestemte varslingsinstituttet presser arbeidslivet inn i prosesser som fører til at konflikter vokser og millioner må brukes på advokater og eksperter til ingen nytte»

Lerø skriver; «Hvis man ikke når fram, må en enten velge å trekke seg eller bli værende som en lojal medarbeider. Å være ansatt i en organisasjon er ingen rettighet. Kan en ikke godta de beslutninger som fattes og de rammebetingelser som gjelder, bør en kanalisere sitt engasjement i en annen sammenheng».

Jeg tenker på dette med fylkeskommune som bakteppe. Godt betalte, godt skolerte byråkrater sender varsler mot hverandre. Sannsynligvis dreier det seg i all hovedsak om misnøye og frustrasjoner hos dem som ikke når fram med sine krav eller ønsker.

Å bruke varslingsinstituttet til å løse slike konflikter må være feil. Og dessuten ødeleggende for en fylkeskommune som fra før har liten oppslutning i opinionen.

Sten Ulrik Heines

Sivilingeniør

Drangedal og mobbing

Selvfølgelig nekter kommunen mobbing i Drangedal, det er jo klart. De som jobber der har alltid vært inkludert. De vet ikke hva mobbing kan gjøre med folk, at den kan gi angst og IBS.

De påstår at de har beklaget, men det har de ikke. De har kun beklaga på kommunemøte, det er ikke nok. De må høre på mobbeofrenes versjoner av det som har skjedd, og de må komme med en personlig beklagelse.

Jeg ble mobbet både på skolen og arbeidsplassen. Jeg har aldri fått fortelle om dette for kommunen. Jeg har heller aldri fått noen beklagelse fra kommunen, så at de har hørt på historiene er bare tull.

Kommunen skjønner ikke hva mobbing er. For de er mobbing kun slag og spark, ikke verbal og psykisk mobbing. Nei, erkjenn at det har vært, og fremdeles er, mobbing i Drangedal. Ikke bare si alt dere gjør mot mobbing, ikke skyv mobbinga under teppet og tro at vi glemmer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ikke gi media skylda for at Drangedal blir stemplet som ei mobbebygd, det blir for dumt.

Elisabeth

Foto: Karen Aarhus/NTB

HRS og støtte

Jeg har aldri lest noe fra HRS, men hvis det jeg har lest om institusjonen stemmer, forstår jeg reaksjonene mot dem. Men å frata dem støtte fordi man ikke liker meningene deres, får meg til å reagere heftig.

En stor statsmann sa en gang at han foraktet en motparts meninger, men han var villig til å dø for at han skulle få bære fram disse meningene. Når alle slags institusjoner får statsstøtte, er det skremmende at den samme støtten fratas meningsmotstandere.

Det sies at HRS er islamfiendtlig og derfor bør fratas støtten. Hva med humanetikere som kontinuerlig angriper kristendommen? Hvis Norge mener noe med å ha lovfestet trykkefrihet, bør ingen diskrimineres for meninger selv om man kan føle avsky for disse meningene. Jeg skremmes av holdninger som minner om politisk sensur. Det er ikke verdig et demokrati.

Truls E. Norby

Holmsveien og trafikken

Nå er det igjen en vill og fartsfylt lastebilkjøring på Holmsveien i Gjerpen. Det er store fullastede lastebiler med hengere, attpåtil helt fulle med stein. Også vanlige lastebiler kjører like fort og med lass. Det går i ett sett hele dagen.

Er helt umulig for folk og dyr langs veien. Nå må Trygg Trafikk komme på banen. Ta en tur og se her oppe en dag. Den farten og den kjøringen de bedriver er det glade vanvidd. Må det gå liv tapt før noe blir gjort?

Gjerpensboer fra fartsfeltet

Busstopp ved Herkules

Svar til Andreas sitt innlegg lørdag 25. september: Etter min oppfatning, har du helt rett Andreas vedrørende busstoppet i avkjøringsfeltet på vei til Herkules, når du kommer fra sentrum.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dette er ikke en busslomme, men et busstopp anlagt i kjørebanen. Risikoen, som du også påpeker, er de som skifter felt uten å sjekke om det allerede ligger noen på innsiden. Opplever det daglig i mitt yrke.

Trafikklærer

Foto: Fredrik Nordahl