Google-debatten trenger kritiske perspektiver

LEDER: Skal vi ha en kritisk og god debatt om Google-utbyggingen, trengs gode og faglig funderte vurderinger, ikke enøyd tordning som setter en ny, nedre grense for lokalpolitisk saksbehandling.

Det jobbes videre med planene om et mulig Google-datasenter på Gromstul i Skien. Det er bra og vi er positive til etableringen. Likevel: Det er nødvendig å ha en grundig og faglig fundert debatt om konsekvensene av en slik etablering, enten det gjelder kjølevannet, strømforbruket, påvirkning på miljøet og andre forhold.

Dersom slike debatter skal foregå med et snev av legitimitet, kan de ikke kjøres i grøfta så fort anledningen byr seg. Det er dessverre i ferd med å skje.

Debatten nådde sitt foreløpige bunnpunkt da MDG-politiker Espen Lydersen, fra talerstolen i kommunestyret i Midt-Telemark, omtalte konsulentene som er engasjert av Google som «prostituerte». Overfor Varden beklager han ordbruken, men fastholder at konsulenter «gjør alt for penger».

Det er åpenbart feil at konsulenter gjør alt for penger, men at konsulentselskaper fakturerer oppdragsgiverne når de utarbeider forslag til reguleringsplaner, bør ikke overraske noen. I saksdokumentet som følger saken som fikk Lydersen til å hente fram den verbale storslegga, er det ført opp, som første punkt, at «Asplan Viak fremmer på vegne av WS Computing AS forslag til detaljregulering for kjølevann til Gromstul». Dette er altså ingen hemmelighet, skummelt eller nytt. Enhver forstår at Asplan Viak jobber på oppdrag fra Google. Hvordan skulle ellers private reguleringsplaner vært utarbeidet? Det bør også være innlysende at dersom det hadde vært slik at selskapet hadde laget analyser og rapporter som var det reneste pølsevev av bestillingsverk, enten det gjelder kjølevann fra Gromstul eller Biltema-utvidelse i Bø, ville deres fagkyndighet ha blitt trukket i tvil umiddelbart.

Det betyr ikke at man ikke kan eller bør ha en debatt om de faglige vurderingene, og det er nettopp derfor planer legges ut på høring. Gangen i dette hadde også gått samme Lydersen hus forbi da han kritiserte kjølevannsplanene i mai. Da klarte han endog å blande bitcoinproduksjon inn i Gromstul-saken. Har noen hevdet at Google skal utvinne bitcoin på Gromstul?

Norsjø er drikkevannskilde for svært mange og en uhyre viktig vannressurs. Det er ikke bare forbudt å ødelegge Norsjø som drikkevannskilde; det ville være direkte galskap. Derfor er det viktig med et kritisk søkelys på nettopp dette, og vannprofessor Lydersen kunne ha spilt en rolle i dette. Dessverre har han satt seg selv på sidelinjen ved å legge for dagen en tilnærming som framstår som enøyd og uten forståelse for og kunnskap om saksgangen i den kommunale forvaltningen.

Det er synd, for de mest innflytelsesrike og kraftfulle kritikerne er de som evner å se en sak fra flere sider. Det er ofte de som er de mest presise også, særlig hvis man skal spå om hva som kan skje.