TRIGGER: Hva er det da som trigger ordfører Hedda Foss Five og næringssjefen for Google? Jo, mangelfulle konsekvensutredninger, skriver Ruben Kaasa. Foto: Alastair Grant/AP/NTB

Google-etablering og dens innvirkning på strømprisen

Ordfører Hedda Foss Five har nå i flere innlegg forsøkt å komme med argumenter for Skien kommunes store satsing på et datasenter som Google vil bygge nord for Skien.

Det er vel og bra, jeg er også tilhenger av store industrietableringer, men de må være bærekraftige. Når jeg spør ordfører Hedda foss Five om konkrete svar på følgende av en etablering, så svarer hun ikke. Det er rart at de andre 55 representantene i bystyret ikke har en mening og tenker igjennom det ordføreren framfører.

Og så kopler næringssjef Monika Lønnebakke seg på i et lengre innlegg i Varden torsdag 30.12. Jeg er skuffet over innholdet og hva innholdet i innlegget står opp mot overskriften «Energipris og påvirkning». Det næringssjefen skriver, er jo bare bla-bla. Jeg skjønner at Skien kommune, som i 2007/8 skulle bli it-hovedstaden i Norge, ikke har kommet lenger. Ordføreren ville jo også ut av VIG.

I artikkelen henviser næringssjefen til NVE, Statnett og Statkraft. NVE er tilsynsorgan og overordnet kontrollorgan. Statnett har ansvaret for vårt sentrale strømnett. Statkraft er Norges største kraftprodusent og eid av hele kongerike Norge, Statkraft er en kraftprodusent på linje med Skagerak Energi og de har bekreftet som alle andre at den prisutvikling på strøm ikke var forutsett på linje med alle andre – også politikerne. I så henseende har de ikke noen annen følelse enn å skaffe flest kroner til statskassa eller uuttømmelige kommunale kasser-Skien kommune.

I artikkelen blir det henvist til en nær kontakt med Statkraft. Da er det naturlig å spørre om Skien kommune/ Statkraft allerede nå har avtalt strømprisen som Google skal betale og har Statkraft/Skien kommune reservert strøm til andre aktører/Ineos/Herøya ved et uttak på Gromstul.

Vi er nå i 2022. Mangelen på energi og prisen på strøm har blitt satt ordentlig på dagsorden. Dette vil være tema i flere år og det er her Googles energisløsing og økningen i strømprisen kommer på banen.

Tyskland faser ut kjernekraft og skal legge ned kullkraftverkene. Sverige faser ut kjernekraft. Gassrøret fra Russland til Tyskland er vanskelig politisk å få i drift. Frankrike og Nederland som skulle fase ut kjernekraft er i ferd med å ombestemme seg, da de ser energimangelen komme. Kullkraftverk er erstattet med kjempedyr gasskraftverkproduksjon over hele Europa. Og i tillegg er vannmagasinene i Norden langt under det normale.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Og i Norge fram til nå har vern av natur gjort det nesten umulig å bygge ny vannkraft, men nå ser det ut til at dagens regjering vil kaste dette på båten. Motstanden mot vindkraft er massiv i nesten hele landet. I praksis er vel nye vindmøller satt på vent. Ja, Skien og Bamble kommune har jo et bystyrevedtak på at man ikke vil ha vindmøller i sin kommune.

Hva er det da som trigger ordfører Hedda Foss Five og næringssjefen for Google? Jo, mangelfulle konsekvensutredninger. I starten av prosjektet Facebooks anlegg i Luleå ble det forespeilet i dokumenter opp på regjeringsnivå at anlegget ville beskjeftige opptil 30.000 tusen ansatte! Er det rart at konsekvensutrederne går seg bort når anlegget i Luleå er grunnlaget for nesten alle datasenterutredninger som er gjort i Norge? Ifølge årsrapporten til Facebook er det ansatt 56 mennesker på anlegget i dag! Klart en god del i anleggsperioden. Anlegget forbruker 120 MW, det vil si 1/4 av Googles anlegg

Verken ordfører eller næringssjefen kommenterer Googles innvirkning på strømprisen i området. Det er arrogant og uhøflig. Som vertskommune må ordføreren og nestleder i styret til Skagerak Energi kunne få fram påvirkningen Googles anlegg vil få på strømprisen. NRK hadde jo tydelig fått et utsagn fra en konsulent som mente at prisen på strøm kunne bli doblet. Er ordføreren enig i konsulentens vurdering og estimat?

Hva synes ordfører og næringssjef om at tilnærmet 4,35 TWH (3,5 prosent av Norges forbruk) ender som vanndamp nord for Skien og når vi får dobbel strømpris og minimalt med skattekroner? Hva er det ordføreren vet som hun ikke vil komme ut med?

Ruben Kaasa