Foto: Helge Ottesen

Gratulerer med pionerdagen!

KOMMENTAR: 24. juli er en dag utenom det vanlige for mormonerne.

I dag er det den såkalte Pioneer day. Hvilket er en dag de fleste nordmenn sannsynligvis ikke har et forhold til. Antagelig er det ikke så veldig mange flere enn de drøyt 4600 medlemmene i Jesu Kristi Kirke av de Siste Dagers Hellige, altså mormonerne, som markerer pionerdagen.

I Utah er 24. juli helligdag, og det med relativt god grunn, for på denne dag i 1847 kom Brigham Young og hans følge til Salt Lake-dalen. Young skal ha uttalt at «nå holder det, dette er stedet», og begynte umiddelbart å anlegge en by. Denne byen kjenner vi i dag som Salt Lake City, som i dag er for millionby å regne dersom man tar med omlandet.

Det er ikke uten grunn at Brigham Young blir omtalt som «Den amerikanske Moses» eller «Den moderne Moses», for etter stadige konflikter med ikke-mormonere, ledet han en folkevandring som varte i flere måneder år og to tusen kilometer, altså en avstand som overgår Lindesnes-Nordkapp (1702 kilometer). Bakgrunnen var, logisk nok, at mormonerne var forfulgt. Den første lederen, Joseph Smith, ble endog myrdet i 1844. Det var åpenbart behov for å flykte fra hovedsetet i Nauvoo i Illinois. De endte opp i dagens Utah, som på midten av 1840-tallet tilhørte Mexico.

Så mange som 60-70.000 mormonere reiste til Utah, og det under forhold og omstendigheter som må kunne betegnes som ekstreme. De eide ikke mer enn de kunne bære eller trekke selv, været kunne være barskt og tilgangen på mat så som så. Nærmere 2000 skal ha omkommet.

En 18 år gammel jente fra «Telemarken», som utvandret i 1837 og som omtales som Aagaata Sondra Ystensdatter, sies å være en av de tre første kvinnene i Salt Lake City. Hun var gift med lederskikkelsen Heber C. Kimball.

Erik Gauteson Midtbøen Haugen (Hogan) fra Tessungdalen reiste ut fra Brevik i 1837 var også blant de første i saltsjødalen, og den dag i dag står den såkalte «Hogan cabin» i South Bountiful nord for Salt Lake City. Hogan reiste for øvrig tilbake til Norge i 1855, for å misjonere. Angivelig skal han ha reist til Tessungdalen, bare for å bli anmeldt og kjeppjaget av lensmannen, ifølge en opptegning av Inger V. Hansen, gjengitt i Grenland Ættehistorielags tidskrift Ætt og annet.

Mormonerne har i dag sitt møtehus i Ulefossvegen i Skien, på det mange omtaler som Tvedt-hjørnet. Og misjonærer med navneskilt er ofte å se i gatene. Vi gratulerer med pionerdagen!