Hagelupiner, vår nye nasjonalblomst?

Jeg reiser mye rundt i vårt vakre land og gremmes over å se hvordan hagelupinene sprer seg ukontrollert nær sagt over alt og fortrenger våre opprinnelige naturlige vakre villblomster og planter.

Mange bygder er på få år knapt til å kjenne igjen med lupiner overalt. Ingen synes å bry seg særlig, og det blir verre og verre for hvert år. Hagelupiner er en innført fremmed art, svartelistet og uønsket i norsk natur. På nettet kan leses at lupiner er giftige for dyr og mennesker, insekter og humler dør av å besøke dem. Lupiner er helt unyttige og har en utrolig spredningsevne.

Hver blomst setter 200-500 frø og hver plante setter således flere tusen frø årlig som kan ligge i jorda inntil 50 år før de spirer. Det spruter opp lupiner hist og her i veikanter som ofte får stå urørt og blir kilde til stor ny spedning på nye steder. Vegvesenet har også gjort en kjempetabbe med å så til veiskråninger med lupiner og bidratt til en kraftig nasjonal spredning av planten. Med kantslåing forsøker de å bekjempe Lupinene de har plantet, men gjør trolig problemet like stort ved at planterestene blir liggende tilbake og spirer på nytt.

Mange hageeiere lar lupinene vokse og spre seg ukontrollert på egen eiendom og spre seg over til fortvilede naboer. Slikt bør være forbudt og medføre ansvar. Myndighetene er kritikkverdig passive og gjør lite og ingenting for å bekjempe lupiner og andre svartlistede innførte arter. De innrømmer problemet, men utover det, så vidt jeg veit, skjer det lite.

Nå må noen ta grep. Det er direkte flaut å se hvordan det ser ut mange steder, og verre blir det. Hvordan kan vi være bekjent av at Norge blir invadert og dominert av en slik svartelistet fremmed art? Det må bli forbudt, såkalt passiv spredning kan ikke lenger godkjennes. De som skaper problemet må få ansvaret for å rydde opp. Vegvesenet må ta situasjonen på alvor og pålegges å utarbeide en handlingsplan for hvordan lupinene skal bekjempes effektivt og se til å få utført arbeidet.

Vi vanlige borgere kan bidra med vårt: Skaff dere en søppelsekk, rykk lupinplantene opp fra veikanter og der de dukker opp, putt dem i sekken og destruer dem med grundig brenning eller levering til mottak. Kast for all del ikke planterestene i naturen, de spirer og bidrar til ny spredning. Kompostering bidrar også til spredning. Skaff dere ei lita sprutekanne og sprøyt med plantegift de lupinplantene dere ikke får fjernet skikkelig ved luking.

Nå om dagen modnes lupinfrøene og det er veldig viktig å ihvertfall fjerne blomstene og frøene før de spres ytterligere. La oss starte en nasjonal dugnad med å fjerne lupiner fra naturen hvor de overhodet ikke hører hjemme. Jeg har startet Facebook-gruppe: Aksjon for bekjempelse av hagelupiner.

Jeg savner også engasjement og handling fra diverse naturvern-, miljøvernforeninger etc. Jeg forventer at myndighetene nå innser at noe aktivt må skje og at de setter i gang med handling og ny lov og bestemmelser. Hagelupiner skal ikke bli vår nye nasjonalblomst.

TAR OVER: Det blir flere og flere lupiner for hvert år. Den vokser raskt, og skygger ut alt det andre. Derfor er den på svartelista. På bildet seniorforsker Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), som er lite begeistret for lupiner. Foto: Erlend Aas