LASSEN AUTO: Bård Dalane og Kjetil Lassen på Lassen Auto får skryt i dagens Hallo-spalte. Foto: Tore Øyvind Moen

«Opptil flere har noe å lære her»

Service, lokalhistorie, vindkraft og RiG-appen er blant temaene i dagens Hallo Varden.

God service på Lassen Auto!

I våre dager med baksnakking og fake-news for egen vinning, er det for meg som kunde lett å framsnakke Lassen Auto as på Kjørbekk. Her blir man møtt på en forståelsesfull måte. Det er mulig å snakke med mennesker som tar kundene på alvor, og tar fatt på oppdrag med glede. Man blir møtt med velvilje før de ordner opp i det du måtte ønske med bilen din.

Det er, som vi vet, ikke så rent lite på kjøretøyene våre som kan trenge utbedring. Alle jeg har vært i kontakt med på Lassen Auto as er entusiastiske, løsningsorienterte og folkelige. Se det!

Til og med i 2021 er det mulig å bli møtt på en god måte. Tror nok at opptil flere har noe å lære her. Godt jobba dere på Lassen Auto as !

Tron

LASSEN AUTO: Bård Dalane og Kjetil Lassen på Lassen Auto får skryt i dagens Hallo-spalte. Foto: Tore Øyvind Moen

Tuppegarden og Skruen

Per Myrvang skriver i Hallo Varden torsdag om Odd og de pussige navnene Tuppegarden og Skruen. Tuppegarden på Odds sportsplass kom av de høye gjerdene med hønsenetting som sto bak nordre mål. Disse skulle hindre baller i å havne i de tallrike vinduene på turnhallen.

Når det gjelder navnet Skruen på Odds legendariske keeper, fortalte Birger Bering meg at det ikke kom av at han var noen pussig skrue, men at han når han sto i mål pleide å ha på seg en genser med brede horisontale striper som kunne minne om gjengene på en skrue.

Tor K. Gardåsen

Motvind Norge

Det blir stilt spørsmål ved hvem Motvind Norge retter sin markering mot 15. februar da vi var til stede i Langesund. Motvind Norge er en nasjonal organisasjon som jobber mot miljøfiendtlig vindindustri i Norge.

Vår kamp retter seg mot at politikere på alle nivåer tar hensyn til folkets mening i saken. Motvind Norge er en politisk uavhengig organisasjon. Da Bamble Ap gikk ut i media og frontet sitt prinsippvedtak mot vindindustri i sin kommune og ønsket å stille seg bak oppfordringen til Motvind Norge om å markere den nasjonale vardebrenningen, ønsket vi å være til stede.

Så uansett hvilken partifarge som hadde løftet saken på denne måten så støtter vi det. Vår oppfordring er at alle kommune- og fylkespolitikere i Vestfold og Telemark tar stilling til dette spørsmålet og gjør sine vedtak.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Wenie Realfsen og Anne-Lise Anthonisen, medlemmer av Motvind Norge som oppfordrer alle til å melde seg inn

Regjeringens perspektivmelding dyster lesing!

Regjeringen har presentert sin perspektivmelding for Stortinget. Den skal visstnok inneholde Norges utfordringer 40 år fremover i tid. Den forteller at i dag står det fire yrkesaktive bak hver person i pensjonsalder. I 2060 vil det kun stå to i yrkesaktiv alder bak hver person i pensjonsalder. Og ikke nok med det, denne utviklingen er akselererende. Ti år etter dette, vil det sannsynligvis kun være en arbeidende bak hver pensjonist. Og ikke lenge etter det vil Norge bare være befolket av pensjonister! Hvem skal klippe oss og passe på oss da?

Det føles trygt å erfare at Regjeringen planlegger for fremtiden og ser den i perspektiv.

Finn E

RiG-appen

Jeg kan ike si meg mer enig med Eva Lise Rosenvold i pensjonistforbundet. RiG har på ingen måte hensyntatt eldre, i og for seg ikke yngre heller. Feilslått effektivisering. Tviler på at den gamle kalenderen kosta mange tusenlappene i året. Appen har sikkert kosta titalls tusen å «utvikle». En skår på 1,8/5 er ikke imponerende.

Augmund J.