Foto: NTB Scanpix

«Han har neppe hovedansvaret for Odds plassering»

Jan Frode Nornes, betalingsterminaler og utbygging ved Klosterfossen preger dagens Hallo Varden.

Hurra for Nornes!

Hurra for Jan Frode Nornes og jobben han har gjort. Han har neppe hovedansvaret for Odds plassering.

Supporter Åse

Betalingsterminaler må ha alarm

Like før julaften oppdaget jeg at bankkortet mitt plutselig var vekk. Jeg var sikker på at jeg ikke hadde mistet det på bakken. Jeg forhørte meg hos alle butikkene jeg akkurat hadde vært i, og noen hadde bunker med betalingskort gjenglemt i butikken, men ikke mitt.

Jeg ringte så banken og fikk sperret kortet. Nå på mandag fikk jeg en telefon fra Coop Extra i Holmestrand, hvor kortet mitt var funnet utenfor butikken der. Jeg har ikke vært i Holmestrand på kanskje 20 år, så eneste forklaring må være at noen bak meg i butikken i Skien eller Porsgrunn har nappet til seg kortet fra betalingsterminalen uten at jeg merket det.

Jeg forstår det slik at ikke alle betalingsterminaler har alarm dersom man glemmer å ta ut kortet etter å ha betalt. Det burde alle hatt. Det burde være lovpålagt.

75-åring

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Takk til Ballestad

Takk til Gro Ballestad som har gjort mange oppmerksomme på hva som skjer i elva. Elva er helt sentral for opprinnelsen til Skien og tettstedet Grenland. I over 1000 år er elva blitt brukt flittig.

De siste årene har det vært et sentralt mål å bedre forholdene for fisk og hvordan den vandrer oppover. Blant annet kostet vel ny laksetrapp mange millioner kroner, Skien kommune?

Varden skriver at Dr. Ing Mosevoll – tidligere enhetsleder i Skien kommune er bekymret. Det samme er en rekke andre interessenter – og det på grunn av en rekke forhold (alt fra flomfare, fisk og mer).

Fra politikkens side virker det som bekymringene hovedsakelig kommer fra ganske små partier – all honnør til dem, men hvor er Høyre og Arbeiderpartiet?

Undertegnede prøver å forstå nytte-/kost-analysen som er gjort ved en realisering av et prosjekt som dette og kan ikke fatte og forstå at denne utbyggingen gir et samfunnsøkonomisk overskudd.

Og … hvordan kan Skien kommune selge elva vår? Synes også prosessen slik det har blitt framstilt i avisene virker litt spesiell. Det kan nesten virke som noen prøver å framskynde prosessen på grunn av motstand. Og i dag kan vi lese at utbygger har hentet inn advokat. Her er det mye som bør gi mange en dårlig magefølelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kom heller i gang med Skien brygge hvor det allerede ligger en del infrastruktur og hvor man ikke ødelegger for natur.

Andreas

Svar til Ruben Kaasa

Jeg er ikke et sekund i tvil om din kunnskap når det gjelder vassdrag, det har du bevist før. Men, jeg må allikevel peke på et par ting i din kommentar i Varden.

Du synes redaktør Thorsen krisemaksimerer. Jeg mener at i en slik utbygging er det helt nødvendig. Her må vi trekke fram «worst case scenario» For når en storflom skjer, er det ifølge NVE fare for menneskeliv i den aktuelle utbyggingen i felt 17 ved Klosterfossen. Det sier mye at NVE har klassifisert denne utbyggingen ved fossen til F3. Det høyeste risikonivå i Norge. NVE har lagt til grunn i sin rapport beregninger og konsekvensanalyser mm. Så Ruben Kaasa, med deres store fagkunnskap på området, er jeg sikker på at det er deres konklusjon vi alle, også utbygger, burde forholde oss til.

Du nevner rapporten som konkluderte med at det var ingen betenkeligheter med utbygging på Klosterøya og som var med på å legge grunnlaget for Reguleringsplanen av 2010. Denne reguleringsplanen har i den senere tid fått en del kritikk. Bla blei ikke NVE informert om denne spesifikke utbyggingen av felt 17, og de blei aldri bedt om en grundigere undersøkelse ang. samme felt. Det blei heller ikke tatt grundige nok konsekvensundersøkelser med tanke på fiskevandringen for å nevne noe.

At konstruksjonen i Klosterfoss etter alle solemerker vil tåle en storflom, må vi jo bare regne med. Men ifølge klagen fra Akershus Energi som eier Klosterfossen, har de via sin advokat Thommesen, flere argumenter som ikke kan ignoreres. Det er absolutt ikke rett fram og bygge en slik koloss så nært et fossefall.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

At kommunen burde se mere på den omstridte gangbrua er jeg helt enig i.

Det er også her flere potensielle farer som ennå ikke er sett godt nok på. Bla er det blitt meg fortalt hvordan kanalbåtene kan få problemer om brua og utbyggingen ved Langbryggene med pilarer ute i vannet, blir realisert. Dette vil medføre at havnebassenget blir trangere. Hva skjer om bruklaffen ikke virker når disse båtene skal forsere brua? Strømmen kan da bli skjebnesvanger og hvor skal de da søke havn?

I tillegg er det flere farlige gifter som ligger i bunnen her og som kan bli skjebnesvangert for både fisk og fugl, når de blir rotet opp i.

En liten kommentar til Frank Johannessen må jeg også ta med: du sier til Varden at dere har hatt mange vellykkede prosjekter på Klosterøya.

Men dere har vel aldri bygget ved en foss tidligere, der har dere vel null erfaring? Jeg regner med at du har fått med deg hvor risikofullt dette er?

Gro Ballestad

Byggene: Klosterøya øst. Conceptor Bolig vil bygge 68 leiligheter på pæler ut i løpet inn mot Klosterfoss. Foto: Poit/Conceptor Bolig

Varden presiserer

I Varden torsdag skrev vi at Espen Ellingsen var en av de som var blokkert av Porsgrunns ordfører Robin Kåss på Facebook. Ellingsen fastholder at det på det var tilfelle. Ordfører Kåss sier imidlertid at han ikke har blokkert Ellingsen, men fjernet ham som venn.