hallo briller: N/A Foto: Tore Øyvind Moen

«Håper mange vil benytte seg av dette tilbudet»

Den nye optikeren på Gulset, elbiler og klima er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Optiker på Gulset

Har hatt en veldig hyggelig kundeopplevelse hos Gulset Optikk ved Gulsetsenteret! Innehaver var imøtekommende, nøye, rask levering og hyggelig pris. Håper mange vil benytte seg av dette tilbudet og støtte opp om lokale nyetableringer!

Anne-Lena Bengtson

Hva betyr det?

Kan noen fortelle meg her i avisen hva det vil si å være «dritstolt»?

Leser

Er elbilen framtiden for verden?

I 2015 var det ca. 947 millioner personbiler i verden. Skal alle disse bli elbiler, vil det gå med ca. 1894 millioner kWh for å kjøre 1 mil (1 bil=2 kWh pr. mil). I et normalår produserer Norge 153 TWh strøm. Hvis da alle bilene i verden kjører gjennomsnittlig 1000 mil vil disse kreve til sammen 1894 TWh pr. år (hvis jeg har satt komma på riktig plass).

Regner ikke med at verden har denne strømmen allerede, så hvor mange kullkraftverk/atomkraftverk må da holdes i gang og hvor mange vindmøller/kraftverk må bygges. I tillegg planlegges det for eldrift for veldig mange typer transport som også vil kreve enorme mengder el-energi.

Det må også bygges en enorm infrastruktur med ladere, for all strømmen som kreves må igjennom disse ladere for å få elbilen til å fungere. Takler alle overføringslinjer dette ekstra forbruk? Har alle politikere som satser på elbilen beregnet hva som trengs av el-energi, hvordan den skal produseres og hva som trengs for å få strømmen fram til elbilen?

I tillegg til elbilen er fossilt brensel allerede forbudt til oppvarming, så det bør vel også ha krevd mye ekstra el-energi.

Hva kommer å skje med industrien som også er helt avhengig av strøm? Hva må vi beregne å betale for el-energi i framtiden? Bør Norge heller satse på hydrogen?

En som er betenkt om elbilen er det beste for framtiden

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Flott kirkekonsert

Sist søndag var det en ny flott konsert i Skien kirke. Hovedverket var Pargolesies Stabat Mater, «A mothers love». Før hovedverket ble framført, var det solonumre med Anne Lise Sydnes, Mirja Veum, Maren Johnsen Haugen, en strykekvartett og ved klaveret satt Gunhild Bjørkøy, her var det bare gode prestasjoner å høre.

Stabat Mater ble en opplevelse å lytte til, her hadde Skien kirkes jentekor en større rolle, jentene imponerer med nydelig stemmeprakt og musikalitet. Solister i Stabat Mater var Silje Vatne Heggem (alt) og sopranen Anne Lise Sydnes, begge to unge sangere.

Men det virket som om de ikke hadde gjort annet enn å synge i kirkeoppføringer, begge to hadde stor stemmeprakt og de behersket både egne soloroller og duettene dem imellom på en imponerende måte.

Strykekvartetten gjorde også her en imponerende innsats der den ledsaget det hele.

Sist, men ikke minst, skal Skien kirkes egen kantor, Karolina Wisniewska, takkes for det arbeidet hun har nedlagt, musikalsk og organisatorisk for å få dette verket oppført.

En stor takk til alle involverte for en flott musikalsk opplevelse.

Nina Melfald

Hvordan skal dette finansieres?

Skien FrPs Esther Buer er til stadighet ute i avisene og kritiserer kommunens arbeid innen rus og psykiatri. Sist denne uken, hvor hun mener at kommunen må bygge psykiatriske sykehus til mennesker som sliter med å bo.

Jeg vet ikke om Buer selv er klar over det, men hennes parti har styrt landet og vært del av et politisk flertall som de siste åtte årene har lagt ned over 1000 døgnplasser innen psykisk helse og rus i spesialisthelsetjenesten. Kommunene har fått en sterk økning i utgifter på grunn av disse nedleggelsene, som ikke er kompensert for.

Nå mener hun altså at kommunen skal finansiere nye kommunale sykehus. Her gis det med den ene hånda, mens det er tatt med den andre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mitt spørsmål til Esther Buer er: Hvordan tenker Buer at dette skal finansieres? FrP i Skien har ikke i noen budsjetter lagt inn ressurser til en slik ordning. Hvor vil de hente pengene?

Trine Almenning, Skien AP

Klimakamp mot 2030

Ny regjering med støttehjul i Stortinget. Hva kan vi vente? Klimahysteriet er for eksempel en stor elektrisk ferje som ligger i årelangt opplag ved NATO-kaien i Bamble fordi noen glemte å bygge brygger. Klimahysteri er å spytte mange milliarder i et CCS-prosjekt for Norcem, som sparer én – 1 – prosent av utslippene i Norge, mens andre land toer sine hender.

Klimahysteri er å frakte brostein og kumlokk fra Kina til Norge. Klimahysteri er å selge garantier til kontinentet for grønn strøm, slik at vi tilsynelatende blir sittende igjen med fossil kraft i norske bedrifter. Klimahysteri er å la kraftmeglere skumme millioner i et kraftmarked som lar de fattigste betale mest. Klimahysteri er også når bompengesystemet som finansierer mye veiutbygging, opererer slik at de som sitter nederst ved bordet, med de billigste fossilbilene, betaler det som toppklassen (Tesla-eierne) ikke bidrar til i det hele tatt.

Politikk er hjerte og hjerne. Klimapolitikk i Norge må nå begynne å koble inn hjernen Kan Jonas og Trygve greie det?

Avvisning av oljestopp er en god begynnelse. Utbygging av mye mer vindkraft en god og nødvendig fortsettelse.

Bjørn Lillebuen

Foto: Terje Pedersen/NTB

Ufin fylkeskommune

I disse dager sender Vestfold og Telemark fylkeskommuner ut betalingspåminnelse til mange elever som leier pc av fylkeskommunen. I den meldinga får elevene beskjed om at om ikke de betaler innen den nye fristen blir kravet umiddelbart sendt over til Lindorff, altså et selskap som profitterer på folk økonomiske ulykke, eller inkassobyrå. Skal ikke folk få minst to varsler/purringer før det overlates til et slikt selskap?

Ja, de får en ny frist, men er det ikke andre som reagerer på at et selskap som Lindorff skal komme inn så tidlig i prosessen, for da eventuelt å profittere på en stakkars elev, som kanskje venter på stipend eller av grunner ikke har fått grunnstøtte?

Har fylkeskommunen blitt for gjennomsyra av troen på markedet/markedsliberalistiske?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg synes uansett at dette er en ufin måte å behandle elever, og fortsatte.

Gunder B.