«Har Hedda Foss Five tid og kapasitet til et så viktig verv?»

Ordførerens styreverv i Skagerak Energi og covid-19 preger dagens Hallo Varden.

Svar til Ole-Geir Hoppestad

AP har bedt ordføreren om å representere seg i styret i Skagerak Energi, skriver Ole-Geir Hoppestad i et innlegg i Varden fredag.

Det er mulig at det er innarbeidet praksis og at medlemmer i AP dermed mener det er slik, men formelt er det bystyret som velger styremedlemmer og disse representerer bystyret, ikke seg selv eller partiet.

Et så viktig verv krever god kapasitet og tid til å sette seg inn i sakene, står det i eierskapsmeldingen. Har Hedda Foss Five det i tillegg til at hun er heltidsengasjert ordfører?

Ole Røed (V)

Vaksine-krav og helsepersonell

Er det noe jeg ikke har fått med meg? Leser i Varden 13/11 at Høyre mener at uvaksinert helsepersonell utgjør en så stor risiko for pasienter at covid-vaksine må være obligatorisk.

Jeg har hele tiden hørt og trodd at selv om man er covid-vaksinert så kan man både få sykdommen og være smittespreder, men sjansen for at man må legges inn på sykehus er mye mindre for fullvaksinerte.

Hva er da greia med å «tvinge» noen til å ta vaksine og påstå at de utgjør en fare for andre hvis ikke de vaksinerer seg?

Undrende fullvaksinert

Helsepersonell og vaksinering

Debatten om frivillig vaksinering blant helsepersonell fortsetter. Dette er mitt lille bidrag: Blir sikkerheten og tryggheten for pasienter satt til side for at det skal være frivillig for helsepersonell å vaksinere seg?

Det ser nesten slik ut, når det beviselig er pasienter som dør etter å ha blitt smittet av uvaksinerte helsepersonell. Med andre ord: Pasienter og pårørende blir tvunget til å leve med angst, usikkerhet, uro og psykiske belastninger i kjølvannet etter slike tragiske utfall. Når dette skjer, hvor går da grensen for å bli dømt for uaktsomhet? Da tenker jeg ikke bare på det uvaksinerte personellet, men i høyeste grad deres overordnede!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Skal pasienter og pårørende bli påtvunget og leve med dette i årene framover? Vi hører jo fra eksperter at dette viruset kan bli fast følge i årevis, samtidig som nye mest sannsynlig kan dukke opp!

Er det nå på tide å ta til fornuft og forandre på disse reglene som kan føre til slike tragiske hendelser?

Når jeg først har ordet vil jeg gi ros til helsemyndighetene og regjeringen som resolutt gjeninnførte koronasertifikatet for kommuner som ønsker å benytte seg av tilbudet! Dette vil bli et nyttig verktøy for næringslivet og gi oss vaksinerte en større grad av trygghet, og ikke minst at dette kan gi ny inspirasjon til folk som nøler med å vaksinere seg!

Jørgen Johan Jakobsen

Eldreomsorgen i Skien

Lederen av utvalg for omsorg og helse i Skien kommune, Trine Almenning er frustrert over kritikken fra andre partier og leserinnlegg under valgkampen i høst som hun hevder er feil og direkte usanne.

Det er vel politikernes privilegium å framstille sakene som de mener er mest fordelaktig for deres eget parti, noe motparten selvfølgelig mener er uriktig eller direkte feil. En av sakene her er snikinnføring av dobbeltrom på sykehjemmene. Her er det forskjellige meninger om hva som er gjort og det vil jo vise seg ganske snart, så får vi se. Trine er i alle fall ganske bastant på at så ikke er tilfellet.

Det hun imidlertid innrømmer, er at det ikke har vært mangel på oversikt over behovene eller økningen av eldre i kommunen. Med denne kunnskapen går de likevel bort og river Skien sykehjem flere år før de i det hele tatt begynner å bygge nytt, og ikke engang forutså det kaoset de har satt i gang i sentrum. Først nå, i 2021 erkjenner de at de har havnet langt bakpå med heldøgnsplasser de siste årene, det er jo som følge av at Skien sykehjem ble revet før et nytt var ferdigstilt. Det måtte vel være ganske logisk. Det var ingen prekær barnehagemangel på den tiden, så hvorfor sånn hast?

Så gjør hun et stort poeng av at de har leid sykehjemsplasser i Drangedal og Siljan. Dette styrker jo bare påstanden til kritikerne at dette står til stryk. Det viser seg her at småkommuner har en mye bedre oversikt enn store kommuner. Likevel blir det til stadighet hevdet at store kommuner gir et bedre tilbud innen helse, omsorg, læring, sykehus og økonomi. Ja vel, vist nok har det forekommet lønnstillegg på et par hundre tusen i fylkeskommunen etter sammenslåingen, så for noen lønner det seg.

Når de nå er enige i utvalget for helse og omsorg om å sette i gang full utbygging på Lyngbakken som skal være ferdig i 2024, får vi med sykehjemmet i Kverndalen 100 nye sykehjemsplasser. Hva da med Gjerpen sykehjem, får vi beholde det eller er det plutselig noen minus plasser igjen?

Per Nykås

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Langvenna i gamle Gjerpen

Munnbind

Er det nokon som trur at dei er beskytta mot covid-19 når dei har munnbindet under nasen?

Reidun Aasen

DIKT

Å være

Vær den du er

Det beste du kan gjøre er å være akkurat det

Vær den du er ment for å være

Det beste du kan gjøre er å stå ved din side

Vær den du kjenner at du er

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det beste du vil oppleve er å være din egen gode venn

Anne Irene Groven

Foto: Per Arne Rennestraum