OMFAVNER: Det at ordfører Grunde Wegar Knudsen så lett omfavner et venstreradikalt forslag uten betenkeligheter gir grunn til bekymring om arealpolitikken i Kragerø, skriver Thorleif Fluer Vikre. Foto: Anders Høines

Har ordfører Knudsen tatt feil av SV og SP?

Ja man må lure etter å ha lest hvordan Ordfører Grunde Wegar Knudsen (Sp) ønsker forslaget om tvungen hytteutleie velkommen ved nye utbygginger. «Absolutt noe vi bør se på,» sier Knudsen til KV.

Bakgrunnen er SV sin fylkestopp, Ådne Naper som gjestet Dagsnytt 18 på NRK, hvor han argumenterte for et forslag om «tvungen» hytteutleie. Forslaget innebærer at det fra kommunenes side bør settes utleiekrav når nye hyttefelt skal reguleres og utbygges. Dette vil ifølge Naper øke bruken av hyttene og samtidig spare naturarealer for stadig mer utbygging.

Jeg og Fremskrittspartiet har lagt til grunn at Senterpartiet er et parti som setter eiendomsretten høyt. Det gjelder tydeligvis ikke i Kragerø etter det som Knudsen uttaler seg om til Kragerø Blad Vestmar.

Jeg vil tro at hvis man ønsker å legge inn tvungen hytteutleie som en reguleringsbestemmelse må formålet endres til næringsvirksomhet og ikke fritidsbolig i kommuneplanen sin arealdel.

Med bakgrunn i flere slike saker fra tidligere år, mener jeg det er relativt få som vil ønske å putte sparepengene sine inn i et slikt hytteprosjekt. Forslaget blir således en «showstopper» for hyttebygging med færre hytter til disposisjon.

Ordfører Grunde Wegar Knudsen sier at han er glad for at dette løftes opp til diskusjon på et overordnet politisk nivå. Vi må tenke på bærekraftige løsninger, sier han til avisen.

Jeg tror noen av Knudsen sine partifeller må minne han på at fylkeskommunen ikke er et overordnet nivå, men et regionalt nivå, og ikke en overkommune. Det er kommunene som er den primære utøver av arealpolitikk i sin kommune, ikke fylkeskommunen! Jeg ønsker meg færre innsigelser ikke flere!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kragerø Fremskrittsparti mener at verken staten, fylkeskommunen eller Kragerø kommune skal blande seg i hva privatpersoner gjør med egen eiendom så lenger man følger lover og forskrifter.

Det at ordføreren så lett omfavner et venstreradikalt forslag uten betenkeligheter gir grunn til bekymring om arealpolitikken i Kragerø.

Thorleif Fluer Vikre

Nestleder Kragerø FrP og kommunestyrerepresentant.