Foto: NTB

Har politiet den nødvendige kompetanse i økonomisaker?

LEDER: Nok en gang går politiet i vårt distrikt på et «tap» i en økonomisak.

Dommen i saken i Telemark tingrett mot Erik Friis Fæhn fra Skien. Det ble full frifinnelse for juristen som underviser ved Handelshøyskolen OsloMet. Skattejuristen var tiltalt for å ha gjort ulovlige uttak på over 220.000 kroner fra selskapet sitt, Skattejuss Advokattjenester AS, i 2015. To år senere gikk selskapet konkurs og kreditor Erik Tanche Nilssen AS tapte flere hundre tusen kroner.

Friis Fæhn vedgikk at han hadde gjort regnskapsmessige feil, og at lånene fra selskapet var ulovlige. Grov økonomisk utroskap, som han var tiltalt for, var det imidlertid ikke, ifølge tingretten.

Det sentrale i domstolen er at man kan føre bevis for tiltalen som er tatt ut. En domstol driver ikke etterforsking. Det er det politiet som gjør. Domstolens oppgave er å ta stilling til bevismaterialet som legges fram. Hvorvidt den tiltale faktisk har gjort noe galt, er- satt på spissen – underordnet; det er hvorvidt påtalemyndigheten kan dokumentere det som er det avgjørende – og det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden i straffesaker.

– Det er mitt inntrykk at det er langt flere frifinnelser i økonomiske saker enn i andre straffesaker i Telemark. Det er noe påtalemyndigheten bør tenke over før de tar ut nye tiltaler, sa Friis Fæhns advokat, Johan Henrik Frøstrup, etter at hans klient var frifunnet.

Et annet ferskt eksempel er saken mot eiendomsutvikler Ronny Hushovd. Også han var tiltalt for grov økonomisk utroskap. ««Med så mange og alvorlige innvendinger som kan reises mot de ulike bevisene og prosessen som har ledet fram til tiltale og hovedforhandling i denne saken, kan retten ikke se bort ifra at forklaringen som er gitt av Ronny Hushovd under hovedforklaringen er den rette,» konkluderte dommer Øyvind Haugen. Hushovd ble frifunnet.

I tre og et halvt år ble Stein Birger Johnsen og åtte andre etterforsket for korrupsjon. Til slutt henla politiet saken etter bevisets stilling. Den omfattende saken kom ikke engang til rettssalen.

Det er høyst naturlig at ikke alle siktelser eller tiltaler fører til fellende dom. Det har imidlertid vært flere saker de siste årene som gir grunn til å reise spørsmål ved om politiet og påtalemyndigheten i vårt distrikt har den nødvendige kompetanse i økonomisaker.