Har vi penger til gatepresten?

Skien og Grenland er rusbelastet. Ungdom og voksne rusmisbrukere sees i bybildet og utenfor.

I flere byer i Norge har gatepresten en essensiell rolle i miljøet for hun/han er personen de kan prate fritt og åpne seg for. Alle i alle aldre trenger en prat av og til i fortrolighet.

Skien kommune har tilbud til både rus og psykiatri men treffer man dem som selv ikke møter opp til noen av tilbudene, de som egentlig faller helt på utsiden? Det satses mye penger på å få oversikt, forebygge og følge opp rusmisbrukere som selv er villig til å møte opp.

At prest og kirkeverge tenkte hvordan kan man være med å hjelpe eller forebygge er et godt utspill. Ved at den Norske Kirke betaler 25 prosent av lønnen og Skien kommune 25 prosent så burde dette være et positivt tiltak for kommunen og folk på gata. Budsjett sier dem, ja det er riktig, det kommer an på om vi har penger i Skien kommune til 25 prosent gateprest.

Det som er sikkert er at en person å føle tillit til er viktig. Mange har fått et bedre liv etter samtaler med en gateprest. Det er ingen tvil om at undertegnede mener at det er særs viktig som forebygging og for å hjelpe dem vi vanligvis ikke ser, de som er mest utsatt for overdosedødsfall og for ungdom som kan forebygges.

Har vi penger til gatepresten?

Esther Buer