Hard linje mot narkotika

Mandag troppet politiet opp på Hjalmar Johansen videregående skole i Skien. Tre jenter ble hentet for en samtale med både politiet og en representant for skolen etter mistanke om rus. To av dem ble hentet i friminuttet i alles påsyn. I avhøret ble en av dem anklaget for å ha store pupiller og en annen måtte oppgi meldingsloggen på mobilen. Foreldrene var ikke varslet i forkant.

Jentene er rystet etter hendelsen. De forteller at de aldri har tatt narkotika og at de heller ikke vanker i et miljø der dette er vanlig. De opplever at de nå er hengt ut blant de andre elevene. Aller verst er det for dem at skoleledelsen ikke har beklaget i etterkant.

Det finnes en avtale mellom politimesteren og de videregående skolene i Telemark. Den sier at skolen, ved mistanke om rus, skal kontakte politiet aller først. Skolen skal ikke snakke med verken eleven eller foresatte i det som betegnes som en etterforsking.

Misbruk av narkotika er et alvorlig problem. Og vi vet at det eksisterer på skolene i fylket vårt. Ingen er imot å bekjempe narkotikamisbruk i skolen både av hensyn til den enkelte elev som står i faresonen og av hensyn til læringsmiljøet til alle elevene. Spørsmålet vi derimot må stille er derimot om virkemidlene vi bruker er dem som virker aller best? Bekymringen oppstår først og fremst hos en lærer. Det er ikke problemfritt at man så setter i gang en synlig og potensielt stigmatiserende aksjon ut fra mer eller mindre kvalifisert synsing. Det er mange grunner til at elever kan være utenfor. I mange av tilfellene trenger de ikke å bli klandret for narkotikamisbruk i tillegg.

Marit Schulstok, politisk redaktør