Foto: Privat

«Helt feil å sammenligne haner med katter og hunder»

Vedums regnestykke, haner og hunder er blant stikkordene i dagens Hallo Varden.

Haner, katter og hunder

Det er selvsagt helt feil å sammenligne haner med katter og hunder, slik det ble gjort i et intervju i Varden forleden. Kattene står ikke opp klokka fem om morgenen for å lage høye lyder. Det må også haneeiere forstå.

Vardenleser på vestsida

Vedums regnestykke for pensjonister

I Debatten tirsdag 3.mai presenterte igjen finansminister Vedum sin håpløse kalkyle om konsekvenser av dagens kostnadsutvikling for en «vanlig» familie med 1mill (!) etter skatt!

Han brukte altså en «vanlig», rik familie som eksempel og i tillegg brukte han 3,7% brutto lønnsøkning, det skal vel betales skatt av den også?

Renteøkningen for folk er jo ikke styringsrenten, men bankenes effektive rente, som ligger minst 1-1,5% over.

I denne og tidligere debatter nevnes ikke pensjonistene. Senest i mars vedtok stortingsflertallet å halvere pensjonistenes rettmessige rett til etterslepet på 1,1% fra 2021. En gjennomsnittlig pensjon er 250’-300’. Hvordan vil dagens kraftige kostnadsøkninger slå ut for «vanlige» pensjonister, som stort sett har samme utgifter som en «vanlig» familie?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Uten barn, men med hus etc. i Vedums regnestykke var heller ikke eiendomskatt, andre kommunale avgifter, tv, telefon tatt med. Vi, pensjonister, får ofte høre at «dere har så dere klarer dere», ja, sikkert. Men det har vel også lønnsmottagere med 600’+. I hvert fall ifølge Vedum.

Jan Løkslid

Vedums regnestykke i «Debatten»

Er årets lønnstillegg fritatt for inntektsskatt? I regneeksempelet ble et lønnstillegg på 3,7% forutsatt tidligere inntekt på kr. 1.000.000 (en million) presentert med at man fikk 37.000 kroner mer til forbruk (selv med renteøkning, høyere strømutgifter og drivstoff utgifter samt økte matvare priser skulle man få bedre råd nå).

Per Myrvang

Vedums regnestykke

Jeg så Debatten på tirsdag der finansminister Vedum regnet på direkten.

Først regnet han ut at Matvarer på 88 000 kr ville stige 4 prosent. Kr. 3400.- skrev han. Riktig tall er kr. 3520.-

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Renter kunne stige med 0,5 p.p. for et lån på 3,4 mill. Kr. 13 tusen skrev han på tavla. Riktig tall er kr. 17 000.- Og så ganget han opp tallet dersom det ble 1 prosent eller 1,5 prosent økning 26 000 eller 39 000. Riktige tall er nok 34 000.- og 51 000.- Det er rart at deltakerne i debatten ikke ser feilene.

Roald-O. Bøstein, Ulefoss

SkienBybane- 4 felts veg

Leste med gru i Varden 2 mai ang bybane og 4 felts veg. Bygg for all del IKKE bybane som blir en økonomisk ruin. Hvem skal betale den, i hvert fall IKKE bilistene. Legg denne tanken død. Bygg 4 felts motor veg for fremtiden. Ikke gå baklengs inn i den. Bilen er kommet for å bli og glem at vi skal gå og sykle - selv om det er sunt.

Odd

Planprogram for RV 36

Sjølsagt er det lett å gå i surr når det gjelder alle typer slags utredninger. Men vi som er politikere, må likevel ha klart for oss hva et planprogram er.

I det siste har planprogrammet for RV 36 blitt diskutert spesielt i Porsgrunn og Skien. Det er Statens vegvesen som utarbeider planprogrammet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Planprogrammet skal redgjøre for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte, og hvordan planprosessen skal gjennomføres.

Strekninga som omtales, er RV 36 Skjelsvikdalen-Skyggestein. Planprogrammet skal foreslå korridorer, vegstandarder, bruer, tuneller, kryssinger osv. Ingenting blir avgjort i et planprogram!

Da forbauser det meg når media skriver som at en ny RV36 skal bli en firefelts motorveg. Ja, det blir utreda som ett av flere alternativ, men ikke bestemt.

Enda mer overraska blir jeg når Porsgrunn ikke ser nødvendigheten av å behandle planprogrammet i bystyret og avviser planprogrammet. Som ordføreren i Porsgrunn kommenterte etter behandling i formannskapet:« Vi sa nei til en bompengefinansiert motorveg over elva.»

Skien SV vil heller ikke ha RV 36 som en motorveg. Vi vil ha en helt annen standard. Men dette er jo et planprogram. Konklusjonen skal vi trekke i etterkant. Men staten må utrede mulighetene.

RV 36 som motorveg er ikke forenlig med en byvekstavtale som vi ønsker oss med et 0-vekstmål, framkommelighet for næringslivet og en attraktiv by. Derfor sier vi nei til en motorvegstandard.

Men hvorfor sier Porsgrunn nei til planprogrammet allerede nå?

Åse Gro Bakke, gruppeleder Skien SV

Sparebanken Telemark Pensjonistlag

25 spreke pensjonister hadde en særdeles vellykket tur til Jomfruland 28.april.

Med taxibåter fra Kragerø ble det en rask overfart. Vår utmerkede guide Ruth Ellegård viste oss øyas mange severdigheter med høydepunktet hvitveisblomstringen i eikeskogen. Vårt Kragerøbosatte medlem Roar Ødegaarden hadde full kontroll på logistikken. Nok et godt gjennomført arrangement ble loggført.

Knut Åge Andersen, styreleder Sparebanken Telemark Pensjonistlag

Foto: Privat