Foto: Skien kommune

Her er kommunelegens åtte råd til russen

Kommuneoverlege Anne Gunhild Waagsbø-Kjellsen kommer med råd i dette brevet til russen.

Kjære russen!

I mai i fjor trodde vi at pandemien ville vare noen måneder, kanskje maks ut året.

Russ 2020 ble pandemiruss, måtte feire med måte, og innenfor strenge rammer.

Til tross for nedturen, gjennomførte de russetiden eksemplarisk.

I år har vi stadig pandemi. Vi har mange restriksjoner for å unngå at smitten sprer seg alt for mye. 2021 blir som 2020.

Sprer smitten seg alt for mye, får smittesporerne i kommunen vanskelig for å holde oversikt, og smitten kan spre seg enda mer.

Da kan flere bli syke, og flere kan dø av koronainfeksjon.

Dere er også pandemiruss, selv om dere skulle ønske det ikke var sånn.

Derfor vil russetida deres også bli preget av restriksjoner. Dere må feire med måte, og innenfor mye strammere rammer enn dere skulle ønske.

Hva er forbudt:

Det som er nedfelt i lov, er forbudt. Forskrift er lov. Og brudd på loven, kan straffes med bøter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

De samme lovene og anbefalingene som gjelder alle andre, gjelder også for russen.

Nasjonale lover

Vi har nasjonale lover for karantene og isolasjon, som vi pålegges å holde. Og alle som er nærkontakter må overholde karantene. Brudd på isolasjons –og karanteneplikt kan medføre bøter på inntil 20.000,-

Les også
Den store russehelga: Her er reglene som ødelegger alt

Lokale lover

Vi har også nasjonale lover for gjennomføring av arrangementer, og Skien og Porsgrunn har strammet de nasjonale lovene ekstra inn med lokale lover for arrangementer inne og ute.

Brudd på lokale lover kan også medføre straff.

Hva er et arrangement?

Et arrangement er en planlagt samling som er organisert og annonsert på forhånd, og som gjennomføres på offentlig sted.

Russedåp, konserter og organiserte russetreff er arrangementer.

Rulling med russebuss/bil er ikke et arrangement, med mindre man gjør det i en leid buss/bil (gjelder ikke hvis man har leiekontrakt som gjelder gjennom hele russetiden). Det samme gjelder ansamlinger som kun samler en begrenset russegruppe (eks. «vandreruss»); den «faste gruppa» er å anse som en kohort gjennom hele russetiden, og antallet i gruppa kan være like mange som antallet i en russebuss (anbefalt ikke mer enn 20).

Arrangementer krever en ansvarlig arrangør, som skal sørge for at:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• det ikke er flere tilstede enn det som er lov

• at alle kan holde minst 1 m avstand til hverandre

• det holdes oversikt over hvem som er tilstede (navn, telefonnummer)

• det er mulighet for håndhygiene tilstede.

I Skien er det forbudt å gjennomføre innendørs arrangementer med flere enn 10 personer når ikke alle sitter på faste plasser (og blir sittende der gjennom hele arrangementer).

Det er også forbudt å gjennomføre utendørs arrangementer med flere enn 50 personer når ikke alle sitter på faste plasser (og blir sittende der gjennom hele arrangementer).

Hva er ikke forbudt:

Andre ting knyttet til russefeiringen, er ikke forbudt – men ikke nødvendigvis smart!

Hvis du ikke følger anbefalingene, kan du utsette andre for smittefare, og bidra til at smittesituasjonen i kommunen forverres.

8 anbefalinger for russen:

1.test deg og bli hjemme hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, er syk eller i karantene

Artikkelen fortsetter under annonsen.

2.hold avstand til andre enn dem du bor sammen med – minst 1 m. Når du er med russekohorten din, gjelder ikke avstandskravet.

3.hold hendene rene, især før du spiser og før du deler ut russekort

4.ikke del flaske med andre

5.flytt feiringen utendørs, der er det lettere å holde avstand, og smitterisikoen er mindre.

6.fest sammen med den samme gruppen, helst folk fra samme skole/kommune som deg selv, og helst ikke flere enn 20 i gruppen; belag deg på å tilbringe hele russetida med de samme folka (eks.dem du deler buss med), og unngå å ta inn «besøk» i gruppa, og å gå på besøk til andre grupper. Hvis flere grupper møtes, hold antall grupper samlet nede, og hold minst 2 meter avstand mellom gruppene. Finn et annet sted å være hvis det er mange grupper samlet på samme sted.

7.last ned smittestopp-appen for å bidra til rask og god smittesporing dersom du eller andre utsettes for smitte

Husk: Det er ikke alt som er lov, som er smart!

Vær så snill, ikke send fornuften på ferie ennå, da. Tenk at du og alle rundt deg skal ha et godt liv etter russefeiringen!

Anne Gunhild

Kommuneoverlege i Skien

Les også
To er smittet og 60 i karantene ved skolen deres. Slik blir helga for russen