Hjulene til ekspressbussene må holdes i gang

Innslaget på NRK Vestfold og Telemark og på Dagsrevyen tirsdag viser hvor viktig ekspressbussene, som nå står parkert, er for bygd og by.

Ordfører i Hjartdal, Bengt Halvard Odden, forteller at han er helt avhengig av kollektive løsninger og frykter at busstilbudet forsvinner permanent. Mange kommuner i Telemark har ikke togforbindelse, og nedleggelse av bussrutene i distriktene får store konsekvenser for folk både i bygd og by.

En buss kan bare frakte halvparten så mange passasjerer som normalt, ifølge myndighetenes anbefalinger til smittevern. NHO Transport og NHO Vestfold og Telemark mener at en midlertidig offentlig kompensasjon for bussnæringen som drives kommersielt, må på plass raskt. Bare slik kan ekspressbusstilbudet starte opp igjen.

Ekspressbussene mistet cirka 90 prosent av passasjergrunnlaget grunnet reiseforbud som ble innført etter 12. mars. Etter den gradvise åpningen må passasjerene nå sitte på annethvert sete, som en følge av myndighetenes råd for kollektivtrafikk. De kraftige reiserestriksjonene og smitteverntiltakene medfører store tap av inntekter for busselskapene.

For å få dekket kostnadene ber næringen om et tilskudd der myndighetene betaler for et sete for hver billett som selges. Dette mener vi er et rimelig krav som regjeringen og Stortinget kan gjennomføre. Vi understreker at ekspressbussene ikke får offentlig støtte. Vår medlemsbedrift NOR-WAY Bussekspress er kommersielle og helt avhengig av billettinntekter fra reisende. Derfor er vi tydelige på at myndighetene må hjelpe til.

Det haster nå å få på plass kompenserende tiltak, slik at distriktene ikke mister busstilbudet sitt. For mange er buss det eneste kollektivtilbudet som finnes. NOR-WAY Bussekspress ønsker å holde hjulene i gang, men frykter nedleggelse av rutetilbudet dersom selskapet ikke får økonomisk hjelp for å komme seg gjennom denne tøffe tiden.

Buss og annen kollektivtransport er miljø- og klimavennlig, og den mest effektive veien til lavere klimagassutslipp. Et godt busstilbud reduserer bilbruk og CO2-utslipp. Busser har svært lave utslipp per passasjer, og bidrar til redusert bilkø i helge- og ferieutfart til reisemål. Ekspressbussen bidrar til bærekraftig mobilitet.

Ekspressbussene kjører både til fjells og langs kysten, og kan tilby et unikt tilbud. Behovet for ekspressbussruter har aldri vært større enn i år. 40 prosent av alle unge mellom 18 og 24 år har ikke bilsertifikat, og enda færre har tilgang på egen bil. Sommeren 2019 reiste 2 millioner nordmenn på utenlandsferie. I år skal de være i Norge og sommersesongen 2020 kan bli den travleste noen gang. Ekspressbussene er viktig for reiselivet, og kan bidra til verdiskaping i Norge.

En buss kan nå bare frakte halvparten så mange passasjerer som normalt. Derfor ber vi myndighetene om å bidra, slik at staten får skatteinntekter, reiselivet sikres aktivitet og arbeidsplasser - og hjulene holdes i gang.

Jon H. Stordrange

Administrerende direktør NHO Transport

Artikkelen fortsetter under annonsen.

NHO Transport

Kristin Saga

Regiondirektør NHO Vestfold og Telemark

BER OM TILTAK: NHO ber om at myndighetene betaler for et sete for hvert sete som selges, og dermed kompenserer for koronatiltakene ekspressbussene må sette i verk.