FRAM: Senterpartiets, her representert ved Åslaug Sem-Jacobsen, framgang er utvilsomt av det voldsomme slaget. Spørsmålet er om det holder helt inn Foto: Arkiv

Holder det helt inn for Sp?

LEDER: NRKs «supermåling» viser oppsiktsvekkende tall, men spesielt overraskende er de ikke.

11.400 spurte, deriblant 600 i Telemark gir et nokså brukbart bilde, selv om det er selve valget som betyr noe. Og det er lenge igjen til valget. Veldig lenge.

Hovedbildet på landsbasis er at det ligger an til regjeringsskifte. Det til tross for at Ap oppnår, for dem, smått begredelige 23,3 prosents oppslutning. Det er 4,1 prosentpoeng under forrige valg. Høyre, til sammenlikning, ender på 24,7 prosent (-0,3).

Det er Norstat som har utført målingen for NRK. Nettstedet Pollofpolls har hentet fra Norstats måling for NRK i april 2017, altså samme tidspunkt som før forrige valg. Da oppnådde Ap 33,4 prosents oppslutning. Dette viser hvor mye som kan skje fram mot et valg, men også hvor stort fallet til Ap faktisk har vært.

Det litt finurlige er, som Pollofpolls påpeker, er at blokken Ap+Sp+SV samlet sett hadde høyere oppslutning på Norstats måling i april 2017 som i april 2021, og falt med 5,7 prosentpoeng fra målingen til valget. Blokken Frp+H+KrF+V steg 4 prosentpoeng fra målingen. Mye kan ergo skje, og valget er ikke vunnet for noen og løpet er heller ikke kjørt.

Det er selvsagt andre bevegelser enn Aps fall som sørger at bildet peker i retning av at Jonas Gahr Støre (Ap) ligger best an til å bli landets neste statsminister. Frp er nede på 11,1 prosent (-4,1), mens Kristelig Folkeparti og Venstre begge er under sperregrensen.

Senterpartiets framgang er utvilsomt av det voldsomme slaget. Spørsmålet er om det holder helt inn. I Telemark bykser Sp opp 9,8 prosentpoeng, til 22,7 prosent. Ap og Frp faller henholdsvis 5,7 og 5,1 prosentpoeng, mens H holder stand. Selv om utslagene er såpass friske, endres ikke fordelingen av de faste mandatene for Telemark. Her får Sp dårlig betalt.

Pollofpolls har imidlertid regnet seg fram til at KrF mister sitt utjevningsmandat i Telemark, og inn kommer Ådne Naper (SV). Dette til tross for at SV går 0,3 prosentpoeng tilbake på Telemark-målingen. Så lite skal til.

Et interessant trekk fra bakgrunnstallene for Telemark, er at Sp henter velgere fra alle, bortsett fra Rødt – og aller flest fra Frp; nesten hver fjerde Frp-velger i 2017 har hoppet over til Sp. Det er ikke påtakelig naturlig dersom man legger partiprogrammene ved siden av hverandre. Forklaringen er antakelig en annen, og det er kanskje ikke så rart at Ap går til valg på at «nå er det vanlige folks tur»?