Honnør til Bekkevold

Ingen kan beskylde Geir Jørgen Bekkevold for å være en populistisk politiker. Stortingsrepresentanten fra Kristelig Folkeparti åpnet valgkampen på Borgestadklinikken i går for å sette søkelyset på menneskeverd og rusomsorg.

Kristelig Folkeparti og førstekandidaten fra Telemark kunne sikkert fått mer oppmerksomhet og sanket flere stemmer ved å velge en annen valgkampstrategi, men KrF tør å vise at de mener alvor med sin politikk. Det står det respekt av.

Mens andre politikere bruker valgkampen til å si nei til bompenger, og love lavere avgifter, billigere alkohol og utvidede skjenketider, prioriterer Bekkevold å snakke om mennesker og verdier.

Mange politikere er mer opptatt av egen oppmerksomhet enn av grundig politisk arbeid. Men det er ikke nødvendigvis de politikerne som topper spørretimelista i Stortinget – og de som figurerer mest i pressen – som påvirker samfunnet mest.

Likevel er det en balansegang. Vi trenger synlige politikere, og vi må vite hva de står for.Detkan være utfordrende for en politiker fra et mellomstort stort parti – ogdetkan i verste fall bli Bekkevolds skjebne.

Geir Jørgen Bekkevold kom så vidt inn på Stortinget for fire år siden, men har vært sentral i en rekke viktige saker, og han har ofte vært en talsperson for de svakeste. Vi trenger politikere som ham.

Lars Kittilsen, ansvarlig redaktør